Lärarbarometern

Lärarna vill se Fridolin som utbildningsminister

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 12:53 CEST

I det pågående regeringsbildandet sägs det råda stor oenighet om vem som skall ha posten som utbildningsminister. När Sveriges lärare tillfrågas är dock enigheten desto större. Hela 67 procent av lärarna vill se Gustav Fridolin som nästa utbildningsminister att jämföra med att 9 procent önskar se Ibrahim Baylan på posten.

Nästan 3 000 lärare i grundskolan och gymnasiet har svarat i undersökningen som genomförts av Lärarbarometern.

Undersökningen visar också att ytterst få lärare tror att en regering med enbart Socialdemokraterna och Miljöpartiet vore det bästa alternativet för skolan.

”Lärarna verkar värdesätta en stabil regeringskonstellation som har ett större stöd i Riksdagen än vad enbart Socialdemokraterna och Miljöpartiet har. Men att nästa regering bör innefatta Miljöpartiet och ha Fridolin som utbildningsminister är de flesta lärare eniga om.” sammanfattar Erik Granberg som lett undersökningsarbetet resultatet.

Hela rapporten finns bifogad med pressmeddelandet

Om du vill veta mer, vänligen kontakta:

Erik Granberg

Tele 0702 36 93 83

Mail erik.granberg@enkatfabriken.se


Lärarbarometern är en nystartad webbpanel med lärare och annan skolpersonal. Panelen har över 7000 med- lemmar. Lärarbarometern är helt unik i sitt slag i Sverige och möjliggör undersökningar till skolpersonal med stor flexibilitet gällande urvalskriterier. Bakom Lärarbarometern står Lektion.se, Sveriges största webforum för skolpersonal, samt analysföretaget Enkätfabriken. Mer information om Lärarbarometern finns på larar- barometern.se. Lärarbarometerns medlemmar har rekryterats via utskick till alla som står registrerade som medlemmar hos Lektion.se. Enbart personer som arbetar inom skolan idag beviljas att delta i Lärarbarome- tern.