Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund välkomnar ny läroplan för grundskolan

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 14:40 CEST

– Det är mycket bra att grundskolan får en tydligare läroplan, som förhoppningsvis bättre kan underlätta arbetet för lärarna så att alla elever ska kunna utvecklas maximalt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

I den nya läroplanen minskas antalet mål kraftigt, för exempelvis ämnet matematik minskas målen från 70 till 30. Detta underlättar arbetet och förbättrar förståelsen hos elever, lärare och föräldrar.

– För en likvärdig skola med bättre resultat för alla elever krävs dock mer än nya läroplaner. Det krävs behöriga lärare i ämne och skolform, och det krävs även en ökad statlig finansiering, så att skolor kan följa skollagens bestämmelser om elevers rätt till stöd om de inte klarar målen, säger Metta Fjelkner.


– För att den nya läroplanen ska få önskad effekt behövs också en ordentlig fortbildning av lärarna. Statens hantering av dagens läroplan och kursplaner är under all kritik. En av anledningarna till att den nuvarande läroplanen och kursplanerna inte fått det genomslag som var tänkt är ett bristfälligt genomförande. Det saknades resurser för att fortbilda lärarkåren och Skolverket utarbetade ett tydligt material för dessa viktiga styrdokument, säger Lärarnas Metta Fjelkner.

Tydligare mål leder också till bättre betygssättning. Lärarnas Riksförbund anser därför att det också är viktigt med ökad nationell styrning för betygssättningen som blir mer nationellt likvärdigt. Tidigare läroplaner hade en alltför stor decentralisering, vilket var ett problem för skolans kvalitet.

De nya samlade läroplanen för grundskolan gäller från och med hösten 2011.

För kommentarer: 

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68 

För upplysningar:

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.