Sveriges Kommuner och Landsting

Lärarnas Samverkansråd fokuserar på arbetstiden

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 16:33 CET

När Lärarnas Samverkansråd idag lämnade sina avtalsyrkanden ligger fokus på en relativlöneförskjutning och på arbetstidsfrågan. Det är olyckligt att lärarfacken motsätter sig ett mer flexibelt system som SKL:s medlemmar efterfrågar.

– Det är anmärkningsvärt att Lärarnas Samverkansråd yrkar på högre löneökningar än andra grupper i det centrala avtalet samtidigt som man vill ha begränsningar av arbetsuppgifterna. Det är väl känt att vi menar att lönebildningen ska ske lokalt utifrån förutsättningarna i den enskilda kommunen. En god löneutveckling förutsätter också att man kan åstadkomma bättre resultat i verksamheten i kombination med en ökad effektivitet, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

– Vad gäller arbetstiden är det olyckligt att lärarfacken motsätter sig ett flexibelt system som våra medlemmar efterfrågar och som ger möjlighet att nå bättre resultat och bättre arbetsmiljö, säger Ingela Gardner Sundström.

– Vi vill i denna avtalsrörelse få till stånd en förändring som möjliggör för rektorer att tillsammans med lärarna planera arbetstiden och försäkra sig om att alla lärares kompetens tas till vara för elevernas och den enskilde lärarens bästa. Hur man jobbar bör man diskutera på Sveriges alla skolor, inte vid ett förhandlingsbord i Stockholm, säger Ingela Gardner Sundström.


Huvudpunkterna i yrkandet är:
- Ettårigt avtal
- Inga preciserade löneökningsnivåer
- Regler för antalet undervisningstimmar


Läs mer om avtalsrörelsen via avtalswebben här.

Läs Ingela Gardner Sundströms avtalsblogg här.

Läs mer om Pacta här.

För mer information eller kommentar: Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegationen 070 - 315 0729 eller Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, tfn: 08 - 452 7463, mobil: 070 - 319 7463 eller agneta.johnk@skl.se

Presskontakt: Claes Bertilson, pressekreterare, 070 - 327 7807