Örebro universitet

Lärarutbildningen fick ja till försök med övningsskolor

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 15:54 CEST

Lärarutbildningen vid Örebro universitet kommer att vara med i regeringens femåriga försök med övningsskolor. Fullt utbyggt innebär det att 865 Örebrostudenter kommer att göra sin verksamhetsförlagda del av lärarutbildningen på en övningsskola eller övningsförskola.

- Vi har nu satsat betydande nya resurser på lärarutbildningen och det här ger ytterligare möjligheter för oss att höja kvaliteten, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.

Bakgrunden är att regeringen vill höja kvalitén på lärarstudenternas praktik (verksamhetsförlagda utbildning) genom att koncentrera resurserna till färre antal skolor och förskolor. Från hösten 2014 kommer det att genomföras på försök på lärarutbildningar vid 15 lärosäten i landet. Totalt kommer drygt 11 000 studenter i hela landet att delta. Vid Örebro universitet innebär det 865 utbildningsplatser.

- För oss innebär den planerade försöksverksamheten ett närmare samarbete med berörda skolor och förskolor, och utveckling av gemensamma forskningsprojekt, säger Krister
Persson, ansvarig lärarutbildningen vid Örebro universitet. Det utvecklingsarbete som vi redan påbörjat inom vår verksamhetsförlagda utbildning kommer i och med det här att kunna ske snabbare och med fler skolor och förskolor involverade.

Kommentarer:

Jens Schollin, rektor Örebro universitet, 070-649 34 40

Krister Persson, ansvarig Lärarutbildningen vid Örebro universitet, 070-190 54 05


Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik,
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell.
www.oru.se