Lärarnas Riksförbund

Läraryrket måste stärkas

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 09:34 CEST

Förändringarna presenteras på DN Debatt idag. De tio punkterna inbegriper bland annat höjda lärarlöner och minskad administration, samt en rad förändringar vad gäller antagning till, och innehåll i, lärarutbildningen. 

Lön och arbetsvillkor
– Det är bra med förbättringar vad gäller lärarutbildningen, men samtidigt är det nödvändigt med bättre arbetsvillkor och högre löner för att fler ska välja lärarutbildningen och dessutom vilja stanna kvar som lärare, understryker Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

– För att få folk att verkligen söka läraryrket måste vi se en betydligt bättre löneutveckling för grundskolans och gymnasieskolans lärare, säger Bo Jansson.

Han betonar att det är mycket bra med bland annat högre förkunskapskrav, samt med försöksverksamhet med lämplighetstest till lärarutbildningen.

Metodiken åter till heders i lärarutbildningen
– Dessutom gläds vi åt att undervisningsmetodiken åter blir en viktig del i lärarutbildningen. Det var tidigare en naturlig del, men togs obegripligt nog bort och lärarstudenterna lämnades därmed i sticket när det gäller grundläggande kunskaper kring läraryrkets utförande. Nu ser vi en ändring på detta, säger Bo Jansson.

– Vidare är det bra med förbättringar vad gäller lärarstudenters praktik och bra att det prövande inslaget stärks. Samtidigt är det viktigt med skrivningarna i det gemensamt undertecknade dokumentet om att lärare måste få tid att planera sin undervisning och att lönerna måste höjas.

– Nu gäller det att det också genomförs! Det är nödvändigt för svensk skola och Sveriges framtid att det sker, säger Bo Jansson. 

Länk till debattartikeln med de tio punkterna för att stärka läraryrket,”Tio förändringar som ska rädda den svenska skolan””Tio förändringar som ska rädda den svenska skolan”.

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där majoriteten av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.