Utbildningsdepartementet

Lärlingsanställning utreds

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2009 10:53 CEST

Regeringen har idag beslutat tillsätta en utredning om Lärlingsanställning. Utredare blir Irene Wennemo, chef för LO:s arbetslivsenhet.

- Det är bättre att ungdomar blir lärlingar än att de går arbetslösa, säger utbildningsminister Jan Björklund.

I gymnasiepropositionen ingår lärlingsutbildning som en ny utbildningsform i gymnasiet. Liksom i många andra länder bör det vara möjligt att kombinera gymnasial lärlingsutbildning med en lärlingsanställning. Lönen är rimligen lägre och anställningsvillkoren i övrigt anpassade till lärlingssituationen.

Utredningen ska se över regelverken, och föreslå nödvändiga förändringar i lagar och förordningar för att möjliggöra lärlingsanställning för gymnasieelever.

Det finns oklarheter när det gäller anställning av lärlingar. Det handlar bland annat om lönesättning, kollektivavtal och rättslig ställning. Utredaren ska därför analysera i vilken utsträckning regelverken för arbetsmarknaden och skolan kan stå i konflikt, utreda de rättsliga förutsättningarna för anställning, se över huruvida relevanta kollektivavtal är giltiga för lärlingar samt utreda ansvarsfrågor gällande skador med mera.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2009.Kontakt:
Anders Andrén
076-133 99 40
Presschef