Universitets- och högskolerådet

Lärosäten får nästan 19,5 miljoner kronor till fältstudier i utvecklingsländer

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 09:02 CET


I år får 34 lärosäten dela på 19 460 000 kronor i stipendier inom programmet Minor Field Studies (MFS). Stipendierna ger studenterna möjlighet att åka till ett utvecklingsland och samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete.
MFS-stipendierna, som är Sida-finansierade, ger studenter som tagit 150 högskolepoäng möjlighet att under minst åtta veckor genomföra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland. Studien ska ligga till grund för en uppsats eller ett examensarbete på grundnivå eller avancerad nivå.

För 2010 delas totalt 695 stipendier ut till 34 universitet och högskolor runt om i landet. Göteborgs universitet får största sammanlagda belopp på 2 212 000 kronor, följt av Lunds universitet och Stockholms universitet som får vardera 1 932 000 kronor.

Störst enskilt belopp beviljas Internationella kansliet på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med drygt 1 miljon kronor. Därefter följer Sveriges Lantbruksuniversitet med 980 000 kronor och Malmö högskola med 672 000 kronor.

Av Sveriges län beviljas lärosätena i Stockholms län störst belopp på 4 200 000 kronor, därefter följer Västra Götaland med 3 612 000 kronor, Uppsala län med 2 800 000 kronor och Skånes län med 2 772 000.

Se listan över samtliga lärosäten:
www.programkontoret.se/beslutslistor

För mer information kontakta:
Handläggare Anneli Lindberg Tfn: 0498-40 49 49. E-post anneli.lindberg@programkontoret.se
Eller besök http://www.programkontoret.se/mfs
Fotografier på generaldirektör Ulf Melin finns på http://www.programkontoret.se/sv/Pressrum/pressbilder/