Läroverket

Läroverket - kompetensutveckling för skolledare och lärare

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 08:00 CEST

Läroverket är en ny aktör med ett brett utbud av kompetensutveckling för verksamma på utbildningsmarknaden. Läroverket erbjuder dels utbildning och fortbildning inom området personligt ledarskap för verksamhetschefer och skolledare, "school management". Ambitionen är att bli ledande i Sverige på området. Läroverket erbjuder också utbildningspaket med fokus på pedagogik och skolans processer för såväl ledning som pedagoger, från förskola till vuxenutbildning. Läroverket förmedlar även föreläsningar och kan erbjuda konsulttjänster inom ett flertal kompetensområden.

- Vi vill erbjuda personer i ledande ställning inom utbildningsområdet det bästa som finns att tillgå på marknaden, oavsett om det handlar om ledarskapet i sig eller kompetensutveckling inom skolnära områden, som t ex feedback och bedömning, säger Gerdt Larsson, styrelseordförande i TO i Sverige AB. Vår ambition är att driva utvecklingen och fånga upp aktuella pedagogiska strömningar, gärna i samarbete med partners.

Läroverket kommer dels att erbjuda öppna utbildningar med möjlighet för lärare och skolledare att träffa kollegor från hela landet, dels utbildningar på plats ute på skolor.  De senare i form av inspirationsföreläsningar, processtöd och workshopar.

Kontakta Alexandra Westergren, +46 70 680 60 89 för mer information.

Anmäl dig till Läroverkets nyhetsbrev här!

Läroverket utbildar verksamhetschefer, skolledare och lärare. Vi driver skolutveckling med fokus på ledarskap, entreprenörskap, kreativitet och framtidskompetenser. Vi utbildar och kompetensutvecklar framtidens skolledare med ambitionen att förändra skolan för att ge eleverna största möjliga förutsättningar att lyckas.

Läroverket erbjuder föreläsningar, konsulttjänster, ledarskapsutbildningar och utbildningspaket för utveckling av pedagogiska metoder eller andra skolrelaterade frågor. Hos oss möter du alltid nya spännande idéer och tankar.