FORCE Technology Sweden AB

Läs vår årsrapport 2011

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2012 16:12 CEST

Tillväxt och nya etableringar under 2011
FORCE Technology påverkades av krisen under 2009 och 2010, och har kontinuerligt anpassats till rådande marknadsförhållanden. Under 2011 fortsatte konsolideringen. FORCE Technology har samtidigt lyckats med en organisk tillväxt på cirka 8%. Utöver detta har vi under 2010 etablerade dotterbolag i Kina och under 2011 i Singapore med det primära syftet att kunna ge våra kunder på dessa marknader den service de frågar efter.

Koncernen växte med 8.5 %
Den totala omsättningen 2011 var 1 092 MDKK (1 212 MSEK)  mot 1 006 MDKK (1 117 MSEK) under 2010, vilket motsvarar en total ökning av intäkterna med 8,5%. Alla företag i koncernen har bidragit till ökningen av omsättningen, men i synnerhet den svenska delen. Koncernens rörelseresultat för 2011 blev 50 MDKK (55 MSEK) mot 18,7 MDKK (20,7 MSEK)  under 2010. Resultatet har varit tillfredsställande i både danska, norska och svenska delen av koncernen.

Tillväxtstrategin visar sig hållbar
Sedan 2000 har koncernen hållit fast vid att fullfölja sin tillväxtstrategi - omsättningen år 2000 var cirka 400 MDKK (444 MSEK) och  1 092 MDKK (1 212 MSEK) under 2011 – Denna tillväxtstrategi har visat sig hållbar, även i kristider.

Kommande planer:

  • fortsätta att jobba med förvärv och organisk tillväxt
  • ytterligare stärka den interna kompetensen även kommersiellt, för att möta marknadens krav.
  • positionera oss som ett av de fem mest inflytelserika kunskaps- och teknologicentra i Europa, inom prioriterade kompetensområden och marknadsområden.

Läs hela årsberättelsen här av Ernst Tiederman (koncernchef) och Erik Söndergaard (styrelseordförande i moderbolaget).

FORCE Technology är en av de största i Skandinavien inom teknisk kontroll, besiktning, certifiering och verksamhetsutveckling. VI överför tekniska kunskaper till praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Koncernen består av ca: 1 200 medarbetare, varav cirka 240 finns på 23 orter runt om i Sverige. Verksamhetsområdena är optimering av produktion och processer, materialutnyttjande, skydd och analys, fartyg och offshore, Integrity Management, Inspektion, provning, besiktning, kalibrering, verifiering och certifiering, Sensorteknikutveckling och tillämpning, Optimering och utveckling av driftledningssystem samt Energi, klimat och miljö.