RISE Research Institutes of Sweden AB

Läsa på papper eller online? Tidskrifters miljöpåverkan kartlagd

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 14:25 CET

Studien ”Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering – svensk studie”, utförd vid forskningsföretaget Innventia, visar att tidskrifters miljöpåverkan på nätet och i pappersform är liten och likvärdig för båda.

Att läsa en papperstidskrift och att läsa en nättidskrift under ett år genererar utsläpp av växthusgaser i samma storleksordning: 1 kg CO2-ekvivalenter. Ett kg CO2-ekvivalenter står för 0,1 promille (en tiotusendel) av genomsnittssvenskens klimatpåverkan under ett år. Detta kan jämföras med att köra miljöbil drygt 8 km eller att titta på TV cirka två timmar.

En tydligt påverkande faktor är var papperet är tillverkat, var tryckningen görs och var onlineläsningen görs.

– Det som gör den stora skillnaden är vilken el-mix man har i landet, det vill säga hur elen producerats. Den svenska el-mixen har klart minst klimatpåverkan eftersom så stor del kommer från kärnkraft och vattenkraft, medan nordisk och europeisk el-mix har större del fossila bränslen, konstaterar Anita Teleman, forskningsledare vid Innventia.

För medieproducenter är det viktigt att förstå miljöpåverkan från olika mediekanaler och faktorer som driver dem för att kunna identifiera och föreslå åtgärder för att minska eventuella miljöeffekter.

 – På Sveriges Tidskrifter noterade vi att det hos många fanns en föreställning om att tryckta tidskrifter utgör en miljöbelastning och att onlineläsning alltid är det klimatsmarta alternativet. Samtidigt visste vi att det gjorts undersökningar i andra länder som gav ett annat svar. Vi ville gå till botten med detta och låta en oberoende part ta fram fakta om vad som egentligen gäller på den svenska marknaden. Resultatet i sig är givetvis en god nyhet och dessutom hjälper rapporten oss att se var förbättringsmöjligheterna finns, säger Kerstin Neld Vd för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter.

Läs hela rapporten på www.innventia.com/LCA.

För mer information:

Anita Teleman, forskningsledare Innventia AB
tel. +46 8 676 7474, anita.teleman@innventia.com

Malin Kronqvist, projektledare Innventia AB
tel. +46 8 676 7025, malin.kronqvist@innventia.com

INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utgångspunkt bidrar vi som innovationspartner till våra kunders värdeskapande. Koncernen redovisade 2009 en omsättning på 309 MSEK och har 270 anställda. Vi är lokaliserade i Stockholm, Bäckhammar, Trondheim och London. www.innventia.com