Strålskyddsstiftelsen

"Läsarstorm" mot Strålskyddsstiftelsens annons i Lärarnas Tidning var en storm i ett vattenglas

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2013 09:00 CEST

Beslutet att stoppa annonsen fattades gemensamt av chefredaktören för tidningen Förskolan Helena Ingvarsdotter, chefen för Lärartidningar Produktion AB Anne Spaak samt chefredaktören för Lärarnas Tidning Annika Grimlund.

Strålskyddsstiftlesens annons var införd i Lärarförbundets medlemstidning Lärarnas Tidning den 23:e september 2013. Annonsen visar en liten flicka som har ont i huvudet med texten: Maja får huvudvärk av läsplattan. Den strålar för mycket. www.stralskyddsstiftelsen.se

– Annonsen reagerar man ju på. Den säger något outtalat. Det har kommit starka reaktioner från medlemmarna, berättar Anne Spaak, Vd för Lärartidningar Produktion AB. Lärartidningar Produktion AB är ett helägt dotterbolag till Lärarförbundet som ansvarar för teknisk produktion av Lärarförbundets tidningar, annonshantering och prenumerationer.

Annika Grimlund, chefredaktör på Lärarnas Tidning som fått ta emot de upprörda klagomålen från medlemmarna beskrev omfattningen av den påstådda massiva kritiken:

– Vi har fått klagomål från 4 medlemmar, berättade hon. De är mycket upprörda.

Totalt har Lärarförbundet 230 000 medlemmar berättar hon vidare.

Första gången en annons stoppas

En anställd inom företaget berättade för Stråslskyddsstiftelsen att detta är första gången som en annons stoppas under alla de drygt tio år som den anställde arbetat med tidningarna. Den anställde reagerade själv inte på annonsen:

– Men jag tänkte att detta gillar nog inte de som säljer läsplattor.

Fakta

Många människor, inklusive barn rapporterar att de får huvudvärk då de vistas i miljöer med wifi/trådlöst nätverk eller använder trådlös teknik. Str¨ålskyddsstiftelsen har kontaktats av föräldrar till barn som inte längre kan gå till sin skola och lärare som blivit långtidssjukskrivna sedan de fått svåra hälsobesvär.

Upprepade forskningsresultat visar att exponering för strålningen kan orsaka huvudvärk vilket redovisas i Strålskyddsstiftelsens information och på webbsidan www.strålskyddsstiftelsen.se

http://stralskyddsstiftelsen.se/op/risker/symtom/huvudvark

Såväl Europarådet för mänskliga rättigheter som den Franska Nationalförsamlingen avråder skolor från användning av trådlösa datornätverk på grund av riskerna för barnen. En läsplatta kan endast kopplas upp trådlöst mot internet. Europarådet rekommenderade dessutom Sverige liksom de andra medlemsländerna att informera medborgarna om hälsoriskerna i breda informationskampanjer vilket Strålskyddsstifelsen gör.

http://stralskyddsstiftelsen.se/op/sites/default/files/pub/viktiga-dokument/coe-pa-resolution-1815.pdf

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/press/nej-till-tradlost-i-franska-skolor

Bioinitaitvrapporten från 29 världsledande experter konstaterade i januari 2013: Effekterna av strålningen är fullt klarlagda och kan uppträda inom några minuter av exponering för mobiltelefoner, trådlösa telefoner, mobilmaster och de i skolorna massivt införda trådlösa datornätverken. Långvarig exponering kan resultera i sjukdomar. Studier visar att risken för sömn- och koncentrationsproblem, huvudvärk och cancer ökar vid kronisk exponering för mobilmaster vilket Strålskyddssstiftelsen rapporterade om i ett tidigare pressmeddelande i januari 2013.

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/press/internationella-experter-varnar-f%C3%B6r-mobilstr%C3%A5lning-och-tr%C3%A5dl%C3%B6s-teknik

Presskontakt

Mona Nilsson, vice ordförande, Strålskyddsstiftelsen
Telefon: 08-560 516 02
E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se