Tedestrand coaching AB

Lätt att bli lurad i vetenskapens namn!

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 13:54 CET

Maria Gunther: Lätt att luras i vetenskapens namn, skriver hon i en artikel i DN.

Läs mer här: http://www.dn.se/nyheter/sverige/maria-gunther-latt-att-luras-i-vetenskapens-namn/

Jag svarar så här, och det är betydligt mer sant än den 200 åriga idé Gunther försvarar genom att döma annat som vare sig ger sämre eller bättre resultat generellt än psykologin själv.

Anders Tedestrand: Även lätt att bli lurad i vetenskapens namn. Medvetenheten försvinner när man fastnar i gamla "paradigm" - mycket vanligt.

Kommunikalogin är inte mer humbug än psykologin själv. Båda områdena försöker lösa komplicerade / komplexa frågor utan en helhets-överblick. Det finns ingen vetenskaplig disciplin där människan löst något komplicerat utan att först skapa en karta, ritning, röntgen, flödesschema och tusen olika visuella överblickar till. Tänk efter- ge mig gärna ett enda exempel från något område? Så hur skulle psykologin eller kommunikalogin och tusen andra metoder av lösryckta ord / meningar kunna lösa något svårt livsproblem. för flertalet?

Det är ingen tillfällighet att WHO varnar för bristen på resultat inför framtiden, eller att psykena är knökfulla.

Eftersom detta krävs så blir inte psykologin mer seriös än kommunikalogin- utan den luras i vetenskapens namn, ingen kan sannolikt tro att det är möjligt att skapa denna visuella överblick inom detta område.

Nu är det gjort, i Sverige, av mig, läs mer här: www.psykologiskorientering.se

Fakta, så här fungerar det, expert från näringslivet generellt på komplicerade frågor förklarar: http://psykologiskorientering.se/media/55a378458f9e4.pdf

49 av de senaste klienterna bekräftar: http://psykologiskorientering.se/media/564ee499b0c01.pdf

Det finns till och med en liten vetenskaplig utvärdering där forskaren från Linköpings universitet förklarar detta på ungefär samma sätt som de 49 klienterna: http://psykologiskorientering.se/media/vetenskaplig.pdf

En mkt erkänd beteendevetare uppmanar i mitten av denna artikel till mer forskning, välkomna att ta kontakt: http://psykologiskorientering.se/media/tidningsklipp_feb2013.pdf

Läs Stefans berättelse, han visar hur den visuella överblicken gör psykologiska problem som ses som omöjliga idag att lösa - till möjliga att lösa:

http://psykologiskorientering.se/media/56a1052b81c2d.pdf

www.psykologiskorientering.se

info@psykologiskorientering.se

mobil: +46738108235

Komplex problemlösning- löser komplexa livsproblem!

NY GRUND - NYTT TÄNK - NYTT LIV