Justitiedepartementet

Lättare att betala brottsskadestånd

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 11:58 CET

Den som genom dom eller strafföreläggande blivit skyldig att betala skadestånd på grund av brott ska kunna fullgöra sin skadeståndsskyldighet genom betalning till ett betalningsförmedlande organ. Det föreslår den särskilde utredaren, rådmannen Erik Brattgård, som i dag har överlämnat sitt betänkande Lätt att göra rätt - om förmedling av brottsskadestånd (SOU 2010:1) till justitieminister Beatrice Ask.
Obetalda brottsskadestånd kan utgöra en inkörsport till skuldsättning och restföring och innebär en ökad risk för fortsatt brottslighet. Som regleringen ser ut i dag måste den som vill betala ett brottsskadestånd själv ta initiativ till betalningen. Det har dock visat sig att det av olika skäl kan vara svårt för en skadeståndsskyldig att betala på eget initiativ och många gånger har han eller hon ingen annan utväg än att förhålla sig passiv och vänta på krav från målsäganden. Kravet från målsäganden framställs då ofta genom en ansökan om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten.
Utredningen föreslår att alla som genom dom eller strafföreläggande åläggs att betala brottsskadestånd under en begränsad tid ska ha möjlighet att fullgöra skadeståndsskyldigheten genom betalning till ett betalningsförmedlande organ. Den skadeståndsskyldige ska informeras om möjligheten tillsammans med domen eller strafföreläggandet. Informationen ska innehålla upplysningar om vart betalning kan ske, hur stort belopp som ska betalas och när betalning senast bör ske om den skadeståndsskyldige vill fullgöra skadeståndsskyldigheten. I första instans tydliggörs informationen genom att det skickas med ett ifyllt inbetalningskort.
Det betalningsförmedlande organet ska ha till uppgift att förmedla inkomna betalningar till rätt målsägande men inte att driva in skadestånd för målsägandens räkning. Utredningen föreslår att Brottsoffermyndigheten ges uppdraget att agera som betalningsförmedlande organ.
Utredningens förslag syftar till att skapa goda förutsättningar för skadeståndsskyldiga att göra rätt för sig. Samtidigt vill utredningen göra det enkelt för målsägande att få betalt utan att behöva ha någon ytterligare kontakt med den skadeståndsskyldige.


Kontakt:Martin ValfridssonPressekreterare hos Beatrice Ask08-405 47 22070-274 10 22
Erik BrattgårdUtredare018-16 72 65

Erika BergmanUtredningssekreterare08-405 82 10