Universitets- och högskolerådet

Lättare att komma in på vårens läkarprogram

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2017 11:00 CET

Antalet antagna i vår ökar till sex större högskoleutbildningar som leder till yrkesexamen. Samtidigt har söktrycket minskat på flertalet av dessa utbildningar jämfört med urval 2 vårterminen 2016. Det konstaterar Universitets- och högskolerådet (UHR) i en ny rapport om vårens antagning till högre utbildning.

Chanserna att komma in på sjuksköterske-, läkar-, lärar- och förskollärar-, socionom-, civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar är större i vår jämfört med våren 2016, säger Torbjörn Lindquist, utredare på UHR.

Att konkurrensen minskar beror delvis på att antalet behöriga sökande till dessa utbildningar minskar med 3-16 procent, med undantag för högskoleingenjörs- och läkarutbildningarna. Den minskade konkurrensen beror också på att fler antagits till dessa utbildningar:

  • Sjuksköterskeutbildning (från 4 572 till 4 600, +1 %)
  • Läkarutbildning (från 967 till 993, +3 %)
  • Lärar- och förskollärarutbildning (från 4 013 till 4 186, +4 %)
  • Socionomutbildning (från 1 311 till 1 376, +5 %)
  • Civilingenjörsutbildning (från 51 till 61, +20 %)
  • Högskoleingenjörsutbildning (från 80 till 115, +44 %).

Minskat söktryck även för vårens övriga högskoleutbildningar

Totalt minskar söktrycket med 2,6 procent i urval 2, från drygt 232 000 behöriga sökande vårterminen 2016 till strax över 226 000 vårterminen 2017. Nedgången beror på att färre unga sökt utbildning. Att gruppen sökande upp till 24 år minskar med åtta procent beror till stor del på att det nu råder ett ganska gott arbetsmarknadsläge för unga som då ofta väljer att skjuta studierna på framtiden.

Totalt fler utbildningar att söka våren 2017

Antalet kurser att söka ökade med 0,6 procent, från 13 020 vårterminen 2016 till 13 099 vårterminen 2017. Samtidigt ökade antalet program att söka med 13 procent, från 562 vårterminen 2016 till 635 vårterminen 2017.

Kontakt

Torbjörn Lindquist
Utredare
010-470 03 90 

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.