Sveriges Kommuner och Landsting

Lättare följa väntetider i vården

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 13:40 CEST

Från och med i dag publiceras nya väntetidsuppgifter på landstingens webbplats Väntetider i Vården. I slutet av maj presenterar Sveriges Kommuner och Landsting en analys och nationell sammanställning av väntetidsläget. Preliminära rapporter visar en positiv tendens.

Anpassningen av databasen till vårdgarantins tidsgränser är så gott som klar och inrapporteringen pågår nu enligt den nya modellen. Databasen Väntetider i Vården har byggts om för att stödja uppföljningen av vårdgarantin. Inrapporteringsrutinerna i landsting och regioner har utvecklats för att kunna leverera de delvis nya uppgifterna. Under vintern och våren har gemensamma definitioner, anvisningar och regelverk arbetats fram för att få en långsiktigt fungerande rapportering av kvalitetssäkrade uppgifter, som stämmer med de tidsgränser som gäller inom vårdgarantin. Nära två tusen personer fördelade i landstingen rapporterar fortlöpande in uppgifter enligt den nya modellen.

– En del ombyggnadsarbete återstår, så idag kan vi inte på något enkelt sätt få fram nationella data och jämförelser mellan landstingen, men under maj månad räknar vi med att även det ska vara klart, säger Ellen Hyttsten, direktör på avdelningen för vård och omsorg.

– Preliminära rapporter från flera landsting och regioner som gjort egna sammanställningar visar redan på positiva resultat. Exempelvis så har Skåne minskat antalet väntande med hälften och Norrbotten klarar att uppfylla behandlingsgarantin även för ortopedi, som är ett välkänt problemområde, säger hon och fortsätter:

– Ombyggnaden och utvecklingen av databasen var ett större arbete än vi kunde förutse. Det tar också tid för landstingen att ändra sina rutiner och att rapportera in de efterfrågade uppgifterna. Men engagemanget är stort. De landsting som tidigare inte rapporterade in uppgifter håller nu på att utveckla sina system och rutiner för att klara det, säger Ellen Hyttsten.

I slutet av maj kan Sveriges Kommuner och Landsting presentera en analys och nationell sammanställning av väntetidsläget per den 31 mars 2006.

Läs mer på webbplatsen.

För mer information: Ellen Hyttsten, tfn 08-452 76 99 och Bo Alm tfn 08-452 76 55.Fakta om den nya uppföljningsmodellen
De uppgifter som rapporteras in till databasen är

Primärvårdens tillgänglighet och tid till läkarbesök. (Mäts under fem vardagar vid två tillfällen per år, visas på webbplatsen senare i maj.)

Tillgänglighet för den planerade specialiserade vårdeni form av uppgifter för:
- Aktuellt väntetidsläge. (Rapporteras fortlöpande)
- Ledig kapacitet med hänvisning till kontaktperson. (Rapporteras fortlöpande)
- Totalt antal väntande patienter samt de som väntat längre än 90 dagar. (Mäts och rapporteras en gång per månad)
- Faktisk väntetid, för de patienter som fått vård. (Mäts för en fyramånadersperiod och rapporteras tre gånger per år).
- Produktion, andel genomförda besök/undersökningar, behandlingar. (Mäts för en fyramånadersperiod och rapporteras tre gånger per år).

Fakta om vårdgarantin
0-7-90-90
- Primärvården ska erbjuda kontakt i telefon eller på plats samma dag.
- Om läkarbesök inom primärvården behövs ska det kunna erbjudas inom högst sju dagar.
- Efter beslut om remiss/vårdbegäran ska ett besök inom den specialiserade vården - om sådant behövs - kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdagen.
Efter beslut om behandling ska denna kunna erbjudas inom högst 90 dagar.