Post- och telestyrelsen, PTS

Lättare för konsumenter att välja rätt telefoni och Internet

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 15:34 CET

Snart kan konsumenterna på ett enkelt sätt få tillgång till mer information om vad operatörernas erbjudanden för telefoni, mobiltelefoni och Internet innehåller. Det är följden av ett allmänt råd från Post- och telestyrelsen, PTS.

– Vi vill att konsumenterna ska kunna välja på mer än bara pris. Fungerar larmnumret 112 som det ska? Har kundtjänst personlig service? När ska fel vara reparerade? Sådan information vill vi att operatörerna ska redovisa, säger Stefan Williamson, enhetschef på PTS.

Ska presenteras på Telepriskollen De uppgifter som PTS vill att operatörerna ska redovisa i de fall uppgifterna är aktuella för respektive tjänst, är information om nödsamtal, kundtjänst, fel, mobiltäckning samt tjänster för funktionshindrade: texttelefoni och bildtelefoni. Informationen ska publiceras på myndighetens webbplats för prisjämförelser – www.telepriskollen.se – tillsammans med uppgifter om vad abonnemangen kostar.

PTS allmänna råd har nu skickats på remiss till bland annat operatörer och myndigheter. Målet är att det ska träda i kraft i början av 2007. Det innebär att informationen kommer att finnas på Telepriskollen under nästa år.

Förslag till allmänt råd (nytt fönster)
Missiv (nytt fönster)
Konsekvensutredning (nytt fönster)
Sändlista (nytt fönster)
http://www.pts.se/Nyheter/pressmeddelande.asp?ItemID=6218&LanguageID=SE

För mer information:
Stefan Williamson, enhetschef, 08-678 55 26
Fakta: Det här ska operatörerna redovisa

Det här vill PTS att operatörerna ska redovisa om sina erbjudanden för telefoni, mobiltelefoni och Internet, i de fall uppgifterna är aktuella för respektive tjänst.

Nödsamtal: Går det att ringa nödsamtal via 112? Går samtalen att spåra geografiskt till den nödställde?

Kundtjänst: Erbjuds personlig service via telefon? Hur kan kunderna nå kundtjänst? Öppettider? Genomsnittlig svarstid per månad?

Information vid fel: Anges beräknad reparationstid vid fel? På vilket sätt sprids informationen (via telefon, sms, Internet etc.)?

Mobiltäckning: Hur ser mobiltäckningen ut?

Texttelefoni: Fungerar texttelefoni med analoga och/eller digitala texttelefoner?

Bildtelefoni: Fungerar bildtelefoni med analoga och/eller digitala bildtelefoner?
Om Telepriskollen:

En webbtjänst – www.telepriskollen.se - för prisjämförelser för fast telefoni, mobil telefoni och Internet. Tjänsten hjälper konsumenter att räkna och jämföra olika operatörers erbjudanden på ett likartat sätt. Bakom Telepriskollen står Post- och telestyrelsen, PTS, och Konsumentverket, KOV.

PTS verkar för att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.