Socialdepartementet

Lättare för utländska vårdutbildade att arbeta i Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2003 10:04 CEST

Regeringen har idag beslutat att uppdra åt Socialstyrelsen och Högskoleverket att gemensamt se över de bestämmelser och system för bedömning och godkännande av vissa yrkesutövare som har genomgått utbildning utomlands och som inte omfattas av EU/EES-avtalen. Uppdraget omfattar utbildningar för läraryrket, hälso- och sjukvård, tandvård eller detaljhandel med läkemedel.

– Idag tar det alltför lång tid för många yrkesutövare med utbildningar från länder utanför EU att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Vårt samhälle, inte minst vården, förlorar därmed ett värdefullt kompetens- och resurstillskott. Vi behöver därför förbättra möjligheterna för dessa personer att få utöva sina yrken inom rimlig tid, säger socialminister Lars Engqvist i en kommentar.

Myndigheterna ska lämna förslag till eventuella författningsändringar på området. Myndigheterna ska också se över språkutbildningen för berörda yrkesgrupper med avseende på dess utformning, lokalisering och dimensionering.

Uppdraget ska redovisas om ett halvår.

Kicki Mäler, Pressekreterare
08-405 14 35, 070-545 17 88

Petra Zetterberg Ferngren, Departementssekreterare
08 – 405 54 23

Sandra Ognjanovic, Departementssekreterare
08 – 405 38 47