RISE Research Institutes of Sweden AB

Lättare jämföra värmepumpar

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 14:18 CET

SP koordinerar ett EU-projekt som handlar om att ta fram en mätmetod och en beräkningsalgoritm för att kunna göra jämförbara mätningar på värmepumpars årsvärmefaktor. Arbetet baseras på fältmätningsresultat. Årsvärmefaktorn är ett mått på hur effektiv en värmepump är.

– Värdet används för att kunna beräkna hur mycket energi som kan sparas vid installation av en värmepump, säger Roger Nordman, energiforskare på SP.

Värdet beror av den avgivna nyttiga värmen som värmepumpen levererar och den drivenergi, till exempel el, som värmepumpen konsumerar. Globalt sett finns idag flera olika beräkningsmetoder, vilket försvårar jämförelser av produkter.

I projektet kommer, förutom mät- och beräkningsmetoderna, ett stort antal fältmätningar att utföras.

– Vi ska också ta fram riktlinjer som är avsedda att ge installatörer relevant utbildningsmaterial, säger Roger Nordman.

Resultaten från projektet SEPEMO-Build (SEasonal PErformance factor and MOnitoring for heat pump systems in the building sector) ska ge input till det europeiska direktivet om förnybara energikällor, det så kallade RES-direktivet.

För ytterliigare information, kontakta roger.nordman@sp.se, tel 010-516 55 44

Läs mer på: www.sepemo.eu

Tio partners deltar
SenterNovem, Nederländerna
ENSMP, Armines, Frankrike
EHPA – European Heat Pump Association
AIT Austrian Institute of Technology, Österrike
GtV Service, Tyskland
EDF – Departement ENERBAT, Frankrike
FIZ Karlsruhe, Tyskland
CRES Centre for Renewable Energy Sources and Saving, Grekland
CSTB – Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Frankrike
SP, Sverige