SkolportenGruppen

Lättillgänglig forskning sparar lärare tid

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2013 16:28 CEST

Skolans undervisning ska vila på vetenskaplig grund, det står i skollagen. Sedan 2003 har Skolporten bevakat och på olika sätt publicerat aktuell forskning som är relevant för skolans verksamhet. År 2006 började företaget även göra intervjuer där forskare på ett enkelt och lättillgängligt sätt berättar om sina resultat.

I veckan presenterade Vetenskap & Allmänhet undersökningen “Utbildning + forskning = sant?”.
Resultatet visar att fyra av fem lärare anser att tidsbrist är ett stort hinder för att komma i kontakt med forskare. 78 procent anser att det är svårt att veta vem man ska kontakta för att komma i kontakt med forskare, och 51 procent tycker att forskare är dåliga på att själva berätta om och sprida sin forskning.

Skolporten strävar efter att göra viktiga forskningsresultat synliga och lättillgängliga för de personer som behöver få ta del av dem mest: förskolans och skolans medarbetare.

Det gör vi genom att sprida relevanta och viktiga forskningsresultat och utvecklingsarbeten via:
kostnadsfria digitala nyhetsbrev
forskningskonferenser
forskningsmagasinet Skolporten (fd Magasin 360)
skolporten.se
forskningsinstitutet Ifous

2012 publicerade vi 105 forskarintervjuer och 119 avhandlingar på skolporten.se
2013 har vi hittills publicerat 69 forskarintervjuer och 83 avhandlingar.

Utbildningsutskottet presenterade i våras rapporten “Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan?” I den nämner Stockholms utbildningsförvaltning Skolporten som en viktig aktör när det gäller forskningsspridning.

För mer information kring vårt arbete med bevakning och spridning av aktuell forskning, vänligen kontakta:

Moa Duvarci Engman, redaktör forskning & skola, tel 08-562 268 09

John Miller, redaktör politik & skola, tel 08-562 268 10


Om Skolporten AB Skolporten mål är att underlätta vardagen för skolans lärare och ledare genom att svara mot de önskemål och behov som de har i sin profession. På skolporten.se publicerar vi varje dag aktuella skolnyheter, debatter och forskningsresultat. För mer information om företaget och våra övriga tjänster, vänligen läs mer på www.skolporten.se.

Bifogade filer

PDF-dokument