Gothia Fortbildning

Lättillgänglig grundbok i evidensbaserad praktik i socialt arbete

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 09:00 CEST

Den nya boken Evidens i praktiken är en enkel introduktion till ämnet och förklarar grunden i evidensbaserad praktik i socialt arbete. Boken är lättillgänglig och har ett pedagogiskt grepp där facktermer lyfts fram och faktarutor betonar viktiga inslag. Sammanfattande punkter efter varje kapitel med diskussionsfrågor och förslag på vidare läsning och länkar inbjuder till fördjupning.

Evidens i praktiken vänder sig till verksamma inom socialt arbete, som socialsekreterare och behandlingspersonal, men är även intressant för andra med sociala uppgifter såsom personal i skola, hälso- och sjukvård samt politiker som ska fördela pengar i välfärden. Boken är särskilt lämpad för personal som inte tidigare kommit i kontakt med evidensbaserad praktik eller som behöver uppdatera sin kunskap inom området.

Texten är faktagranskad av docent Dagmar Lagerberg, Barnhälsovårdens länsavdelning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och FD Ulla Jergeby, tidigare verksam vid Socialstyrelsen.

Författaren Birgitta Freij är sakkunnig inom det sociala området och har arbetat som socialchef i fjorton år. Hon arbetar nu som konsult inom socialt arbete.

Fakta om boken
Titel: Evidens i praktiken - grundbok i evidensbaserat socialt arbete
Författare: Birgitta Freij
ISBN: 978-91-7205-819-4
Utgivningsår: 2012
Omfång: 144 s.
Ca pris: 200 kr exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Jenny Andersson: jenny.andersson@gothiaforlag.se, 08-462 26 64.

Förlagskontakt
Joel Öhrn, marknadsansvarig: joel.ohrn@gothiaforlag.se, 08-462 26 72.

Fakta om Gothia Förlag och Fortbildning AB
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin & hälsa, socialt arbete, social omsorg och tandvård. Förlaget ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media-gruppen.

Gothia Förlag och Fortbildning AB bildar 1 januari 2013 ett gemensamt bolag, med en spännande verksamhet inom bokproduktion, utbildning och tidningar.

Besök www.gothiaforlag.se för mer information om oss och om våra produkter.