Justitiedepartementet

Lättnader i skuldsaneringslagen ger fler överskuldsatta en chans till nystart

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 13:38 CEST

De förslag till lättnader på skuldsaneringsområdet som regeringens utredare, riksdagsmannen och advokaten Jan Ertsborn, flaggat för det senaste året konkretiserades i dag i ett delbetänkande som överlämnades till justitieminister Beatrice Ask. Utredaren föreslår att företagare med stora verksamhetsskulder, men också andra överskuldsatta gäldenärer, ges större möjligheter till en nystart genom skuldsanering.

Skuldsanering, som funnits i svensk rätt sedan 1994, är en lagreglerad form av skulduppgörelse mellan en gäldenär och dennes borgenärer. Resultatet blir att gäldenären helt eller delvis befrias från sitt betalningsansvar, om situationen i princip är omöjlig att ta sig ur på annat sätt och skuldsanering bedöms som en skälig lösning.

Jan Ertsborn föreslår att skuldsaneringsinstitutet mer ska anpassas efter de överskuldsattas förutsättningar. Näringsverksamhet i vilken den skuldsatte har varit engagerad ska även i fortsättningen som regel vara avvecklad innan skuldsanering blir aktuell. Förslaget innebär emellertid bland annat att skuldsanering inte längre ska vara utesluten bara för att skulderna är nya. En annan nyhet är att skuldsanering ska kunna beviljas trots att det är osäkert om gäldenärens betalningssvårigheter är permanenta. Dessutom föreslås att den betalningsperiod som bestäms vid skuldsaneringen kortas från fem år till tre år.

Enligt Jan Ertsborn kommer lättnaderna i skuldsaneringslagen att bana väg för en kraftig ökning av antalet skuldsaneringsärenden. Detta antas i sin tur få positiva effekter både för de överskuldsatta och för samhället. I betänkandet pekar han på behovet av att kommunerna och Kronofogden tar krafttag för att möta anstormningen av ansökningar inför det planerade ikraftträdandet år 2010, inte minst eftersom råd och stöd till de överskuldsatta på sikt kan betala sig i form av bland annat ökade kommunala skatteintäkter samt ett minskat vårdbehov och bidragsberoende.

Jan Ertsborn har inom ramen för sitt utredningsarbete också övervägt att införa alternativ till skuldsanering för att hjälpa även mindre svårt skuldtyngda personer till en nystart. I sitt delbetänkande, Vägen tillbaka för överskuldsatta (SOU 2008:82), slår han emellertid fast att nya åtgärder som löper parallellt med skuldsanering i vart fall inte för närvarande bör införas, delvis eftersom sådana åtgärder kan ge konsekvenser på den breda allmänhetens möjligheter att få krediter på rimliga villkor.Kontakt:
Martin Valfridsson
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
0702-74 10 22

Jan Ertsborn
Särskild utredare
070-207 45 48


Per Olsson
Utredningssekreterare
073-381 08 08