Sveriges Hamnar

Lag om hamnskydd antagen

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 13:58 CET

Vid riksdagens debatt lämnades bifall till lagförslaget

I debattinläggen framfördes en hel del intressant. Generellt framförde debattörerna att det är viktigt att Sverige ansluter sig till europeiska regelverket, att arbetet snabbt kommer igång samt underströk att den utvärdering som försvarsutskottet förutsätter skall göras inom ett år rättar till eventuella brister i det svenska genomförandet.

Samtliga debattörer har noterat de synpunkter som Sveriges Hamnar och enskilda hamnföretag lämnat, framförallt våra kritiska synpunkter på vilket sett som hamnskyddsmyndigheten skall utses på.