Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

Lagad vägbana ger nytt hopp för ryggmärgsförlamade

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 14:47 CEST

Ryggmärgsskador leder än idag till bestående förlamning och bortfall av sensibilitet. Trots att vi idag kan operera och stabilisera kotfrakturen kring den skadade ryggmärgen kan skadade banor och nervceller i ryggmärgen inte ersättas eller återbildas. Eller?

-Fel, säger Geoffrey Raisman, som föreläste i ämnet under Ortopediveckan i Uppsala.

-Nerverna strävar efter att komma fram, men motorvägsbron är trasig. Kan man laga den börjar också nerverna att återhämta sig.

När ett brott sker på ryggmärgen försvarar sig kroppen genom att täppa till på båda sidor om brottet. De stoppen måste öppnas igen så att kanalen åter är fri, eller motorvägsbron lagad, om man så vill.

Professor Raisman har hittat en ny metod för att öppna ”bron” igen.

Metoden är hittills bara testad på en patient, men med minst sagt häpnadsväckande resultat.

Patienten var helt förlamad från nacken och nedåt, kunde varken röra armar, händer, ben eller fötter.

Ett år senare tar han sig fram obehindrat med hjälp av en gåstol!

-Men det är bara resultatet från en patient, säger professor Raisman blygsamt.

-Än återstår det mycket forskning och kliniska studier.

Arbetsgruppen kring Geoff Raisman var den första som kunde visa att transplantation av särskilda celler från slemhinnan in näsan kan främja återväxt av skada nervbanor i ryggmärgen, något som rönt stor internationell uppmärksamhet. Detta till synes märkliga fenomen grundar sig i det faktum att slemhinnan i näsan till skillnad från hjärnan och ryggmärgen befolkas av nervceller som under hela livet behöver bibehålla förmågan att regenerera.

För mer information, kontakta Börje Ohlsson, tel. 0708-626176, eller Kent Fall, tel. 0706-245401 

Svensk Ortopedis Förening (SOF) För läkare med intresse för ortopedi
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkarförbundets specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till "Ortopediveckan". Ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedikliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel.

Vetenskap
Föreningens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte.