Reservofficerarna

Lagen om rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten är otillräcklig – det krävs en ny Saltsjöbadsanda

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 16:56 CEST

Riksdagen har idag beslutat att reservofficerare och annan personal som tidvis tjänstgör i Försvarsmakten ska ha rätt att var ledig från sin civila arbetsgivare. Detta är naturligtvis både bra och nödvändigt, men det löser långt ifrån alla problem.

Bristen på reservofficerare i Försvarsmakten är akut. Enligt Försvarsmaktens egna beräkningar som lämnats till regeringen är bristen drygt  1 300 personer. 

För att bemanningen av den nya insatsorganisationen ska lyckas måste fyra grundläggande problem lösas.

  • Den grundläggande reservofficersutbildningen som i princip legat i malpåse i över ett decennium måste återupptas omedelbart
  • Ska Försvarsmakten attrahera unga män och kvinnor att jämte en akademisk karriär ställa sina tjänster till Försvarsmaktens förfogande måste man erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner.
  • Samhället måste garantera såväl den enskilde som den civile arbetsgivaren att man tar ett livsvarigt uppföljnings- och rehabiliteringsansvar om olyckan skulle vara framme.
  • Utbildning, och tjänstgöring måste ges en profil så att den enskilde och den civila arbetsgivaren ser ett tydligt meritvärde med tjänstgöringen i Försvarsmakten.  

Lagen som Riksdagen har antagit är bara ett första, men nödvändigt steg. Det måste följas av ett andra steg - en dialog mellan politiken, Försvarsmakten och parterna på arbetsmarknaden.  En dialog som bygger på insikten om att reservisten med sina dubbla kompetenser är nyttig för båda sina arbetsgivare. 

– Försvarsmakten får in viktig civil kompetens och den civila arbetsgivaren får en medarbetare med gedigen ledarskapsutbildning och förmåga att fatta beslut säger Reservofficerarnas förbundsordförande Jörn Holmgren i en kommentar

– Det behövs en ny Saltsjöbadsanda för att lyckas med det samhällsprojekt som omdaningen av Försvarsmakten är.  Här har vi mycket att lära av vårt grannland Danmark avslutar Jörn Holmgren