Lagercrantz Group AB

Lagercrantz Group AB utser Remium till likviditetsgarant (market maker)

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 09:04 CEST

Lagercrantz Group AB har utsett Remium Securities till Market Maker för sin aktie som handlas på Stockholmsbörsens O-lista.

Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Åtagandet påbörjas den 17 oktober 2005.


Stockholm den 17 oktober 2005


Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

Louise Grünthal, Remium, tel +46 8 454 32 41.Lagercrantz Group, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och har 550 medarbetare. Koncernen erbjuder, inom väl definierade nischer och genom partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft. Lagercrantz Group är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Förutom i Danmark, Finland, Norge och Sverige har bolaget även verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Polen, Schweiz och Hongkong. Lagercrantz Group består av moderbolaget Lagercrantz Group AB med de två divisionerna Electronics, Production Services och affärsområdena Digital Bildöverföring, Communication, HeathComm samt Programvara.