Utrikesdepartementet

Lagförslag förtydligar statens ansvar vid katastrofer och kriser utomlands

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 11:08 CET


Regeringen föreslår nu en lag som tydliggör när staten har ansvar för svenskar som drabbas av kris och katastrofhändelser utomlands. Svenskar som reser eller vistas utomlands har ansvar för sin säkerhet och skall försäkra sig mot oväntade händelser. Men det finns situationer där normala samhällsfunktioner i ett land inte fungerar.

Den svenska utrikesförvaltningen har lagt stor energi på att förbättra beredskapen för katastrofer och större händelser utomlands, där svenskar drabbas.

I lagförslaget som nu lämnas till Riksdagen föreslår regeringen att staten fortsatt ska ha en beredskap för att kunna genomföra en konsulär katastrofinsats vid riktigt allvarliga händelser när ett stort antal svenskar drabbas utomlands.

- Svenskarna har stora förväntningar på att staten ska kunna hjälpa, och visst ska den det när det verkligen behövs. Men det är viktigt att komma ihåg att den som vistas eller bosätter sig utomlands gör detta på eget ansvar, säger utrikesminister Carl Bildt.

En konsulär katastrofinsats är dyr. Att staten tar ansvaret för en katastrofinsats innebär inte att alla kostnader för insatsen ska bäras av staten via de svenska skattebetalarna. Regeringen vill därför att den som får hjälp vid en konsulär katastrofinsats ska ersätta staten för de kostnader som uppstått när han eller hon har evakuerats eller har fått hälso- och sjukvård. Ersättningsnivån till staten bör kunna täckas av en bra försäkring.Kontakt:
Irena Busic
(Endast journalister) Pressekreterare hos Carl Bildt
08-405 54 73
070-271 02 55-------------------------
Läs mer
-------------------------
Artikel: Ny lag förtydligar statens ansvar vid katastrofer och kriser utomlands (http://www.regeringen.se/sb/d/12531/a/139836)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Proposition 2009/10:98: Lag om konsulära katastrofinsatser (http://www.regeringen.se/sb/d/12681/a/139844)