Femmis

Lagförslaget som ger ensamstående rätt att inseminera - viktigt för hundratals barn

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 11:02 CEST

Idag presenterades delbetänkandet med lagförslaget rörande fertilitetsvård som riksdagen beställde av regeringen 2012. En del av lagförslaget behandlar ensamståendes rätt till assisterad befruktning i Sverige, på samma medicinska och ekonomiska villkor som par har idag. Det här är ett efterlängtat lagförslag, framförallt för de kvinnor som inte har möjlighet till detta idag, men även av de över 700 ensamstående kvinnor i Femmis som är på god väg eller redan har blivit föräldrar med hjälp av kliniker och donatorer utomlands.

Men allra viktigast är förslaget för de minst 500 barn i Sverige till ensamstående kvinnor som kommit till med assisterad befruktning utomlands.  För att inte tala om mörkertalet - vi kan bara tala för våra medlemmar, men det finns många fler kvinnor och barn.

“Det handlar om att barnen ska veta att det är okej att ha kommit till på det här sättet. Barnen finns redan här och ska växa upp i vårt samhälle, då måste vi vara mycket mer inkluderande” säger Karin Nyberg, vice ordförande i Femmis och ensamstående mamma till tvillingar, som kom till genom provrörsbefruktning i Spanien. Hon fortsätter “Det handlar också om synen på föräldraskap och att bryta upp kärnfamiljsnormen. Familjer ser olika ut, och samhället behöver följa med i den utvecklingen. Det tjänar alla barn på. Det här lagförslaget är ett steg i rätt riktning, även om mycket återstår”.

Femmis har varit delaktig i utredarnas arbete med lagförslaget och för Femmis medlemmar är lagförslaget en glädjande nyhet. Nu fortsätter arbetet med att förändra samhället och dess institutioners syn på frivilligt ensamstående föräldraskap, genom information och utbildning. Ett exempel är föräldraförsäkringen där det idag finns luckor i lagstiftningen som innebär att familjer med en förälder/vårndadshavare missgynnas. Det är orimligt, diskriminerande och långt ifrån jämställt.


“Det är ingen rättighet att få barn, men lagförslaget handlar om möjligheten att få försöka” säger Karin. “Och om att få leva som jämlik även i vår typ av familjebild. Frivilligt ensamstående och deras barn ska inte diskrimineras i ett modernt samhälle som Sverige, särskilt inte som de ensamma hushållen bara ökar. Det är bra och mycket glädjande att se att politikerna har tagit till sig det”.


Faktaruta:

  • Riksdagen gav regeringen i uppdrag 2012 att skyndsamt ta fram lagförslag rörande fertilitetsvård, där ensamståendes rätt till assisterad befruktning är en del.

  • Den 16 maj 2014 överlämnas delbetänkandet, som finns att läsa här

  • Ensamstående kvinnor har inte rätt att ta emot donerade ägg. Det har kvinnor som lever i en hetersoxeuell parrelation haft rätt till sedan över tio år. Regeringen har fått i uppdrag att utreda denna fråga vidare och förväntas återkomma med ytterligare ett lagförslag under 2015.


Femmis är en förening för ensamstående kvinnor som funderar på att bli, försöker bli eller har blivit mammor genom assisterad befruktning med donator på klinik. Vi:

  • har idag över 700 medlemmar i olika faser i processen att bli mamma.
  • arbetar för att skapa nätverk för medlemmarna och deras barn genom träffar och läger.
  • sprider information om ensamståendes möjligheter att få och leva med barn.
  • arbetar aktivt för att assisterad befruktning ska bli tillgängligt även för ensamstående i Sverige.
  • tar fram informationsmaterial till myndigheter och institutioner, i syfte att informera om vår och våra barns situation i för ett smidigt bemötande.
  • tar del av och bidrar till svensk och internationell forskning som rör vår och våra barns situation.

Läs mer om oss på femmis.se