Institutet för Medicinsk Rätt AB, IMR

Laglighet lönar sig. Nu är det dags att kora Sveriges bästa verksamhetschef!

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 15:41 CEST

Institutet för Medicinsk Rätt genomför under våren och sommaren en tävling för att uppmärksamma verksamhetschefers ansvar, såväl vid information till personal som vid säkerställande av patientsäkerheten. Vi vill lyfta fram de verksamhetschefer som trots den hårda och tuffa ansvarsbördan gör ett bra jobb. På så sätt hoppas vi kunna inspirera och öka medvetenheten kring lagar och förordningar inom det medicinrättsliga området.

Befattningen verksamhetschef är kanske den mest betydelsefulla enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Till de viktigaste uppgifterna hör, enligt lagstiftaren "att se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs". Med andra ord är det fråga om att verksamheten bedrivs lagenligt till gagn för inte bara patientsäkerhet utan också personalsäkerhet och inte minst rättssäkerhet.

Vi kommer vid XVII:e Medicinrättsliga seminariedagarna den 29 - 30 oktober 2009 att överlämna en utbildningscheck motsvarande 50 000 kr till den enhet vars verksamhetschef (motsvarande) bäst motsvarar kraven på författningskännedom och efterlevnad. Prispotten kan användas till utbildningar som IMR tillhandahåller eller genom interna utbildningar då IMR kommer ut till verksamheten.

Jurymedlemmar är förutom vår egen Chefsjurist Ulf H. Fröberg, Lars-Erik Holm, Generaldirektör Socialstyrelsen, Ylva Thörn, Ordförande i Kommunal, Marie Wedin, Ordförande i Sjukhusläkarföreningen, Henrik Almqvist, Chefläkare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms Läns Landsting, Lisbeth Löpare Johansson, Vice ordförande i Vårdförbundet samt Catharina Carlsdotter, Marknadsansvarig IMR.

För mer information kontakta Catharina Carlsdotter 08-731 51 64 eller gå in på www.imrab.se