Umeå kommun

Lagning av sprickor i asfalten på gator samt gång- och cykelvägar

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 11:49 CEST

Under sommaren gör kommunen en del beläggningsarbeten på gator och gång- och cykelvägar. Det är både lagning av skador i vägbanan och förbättringsarbeten.

Ny beläggning på större asfaltytor kommer att genomföras till största del i juni och förberedande arbeten har redan påbörjats.
- I sommar läggs ca 80000m2 asfalt på gator och 25000m2 på gång- och cykelvägar säger Erland Jonsson, entreprenadingenjör på Umeå kommun.


Särskild satsning på gång- och cykelvägar
Gång- och cykelvägnätet i Umeå är bitvis i dåligt skick. En särskild satsning görs därför för att rusta upp tjälskadade och nedslitna gång- och cykelvägar. Satsningen har pågått några år och fortsätter även 2016.


Berätta om vägsprickor
Det enklaste sättet att berätta om platser med svåra vägskador är att göra en felanmälan. Via kommunens webbformulär www.umea.se/felanmalan eller Felanmälan-appen kan du göra felanmälan dygnet runt.

Kontakt
Erland Jonsson
entreprenadingenjör
090-16 14 49
erland.jonsson@umea.se
Torbjörn Sandberg
gatudriftchef
090- 16 13 80
torbjorn.sandberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.