Almega

Lagrådet dömer ut regeringens förslag om vinsttak inom välfärdsföretag - Almega kommenterar

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2018 17:09 CET

Efter att först ha mötts av svidande kritik från remissinstanserna får regeringens förslag om vinstbegränsningar i välfärdsföretag nu hård kritik även från Lagrådet.

- Vi har ihärdigt påpekat att regeringens förslag är högst oseriöst, det bekräftas nu av Lagrådet som skriver att regeringen levererat ett undermåligt förslag, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Att regeringens utredare inte gjort någon konsekvensanalys av förslaget är särskilt problematiskt, menar Andreas Åström, som välkomnar att Lagrådet lyft även denna aspekt i sin kritik regeringens förslag.

- Regeringen lade en lagrådsremiss utan att bry sig om konsekvenserna av det förslag man presenterat. Trots att två oberoende revisionsbyråer konstaterat att 80 procent av företagen inom välfärdssektorn skulle bli tvingade att lägga ned sin verksamhet lade regeringen inte notis om detta. Men även på denna punkt kritiserar Lagrådet regeringen, och säger att det finns en risk för högst oönskade effekter.Vi förväntar oss att regeringen drar tillbaka detta förslag, som sprungit ur en lång utredning som uppenbarligen inte håller måttet, säger Andreas Åström.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik