LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Lagrådet dömer ut regeringens minkförslag

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 17:03 CET

Regeringens förslag till ändring av djurskyddslagen som syftar till att slå ut den svenska minknäringen, döms ut av Lagrådet. Kravet att minkarna ska ha möjlighet att simma är olagligt, hävdar Lagrådet.

30 av 40 remissinstanser har tidigare dömt ut regeringens förslag. Nu går Lagrådet, som granskar att lagändringar inte strider mot grundlagen, också emot förslaget.

– Genom hela den här processen har regeringen ignorerat de synpunkter och slutsatser som remissinstanserna haft. Om regeringen väljer att köra över även Lagrådet är det mycket allvarligt, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Det senaste året har efterfrågan på päls ökat markant i Europa och Asien och priserna har gått upp med 40 procent. Genomförs regeringens förslag kommer den svenska pälsdjursnäringen att tvingas att lägga ner samtidigt som uppfödningen ökar i länder med sämre djurskydd än i Sverige.

– Regeringens förslag gagnar inte någon. Genomförs det kommer uppfödningen att flytta till länder där andra regler gäller och i slutändan får minkarna det sämre. Om regeringen verkligen vill förbättra djurskyddet så är det märkligt att de väljer att lägga stora pengar på att avveckla näringen istället för att satsa på forskning och stödja de farmare som vill utveckla produktionen. Då skulle Sverige bli en ännu tydligare förebild för andra länder när det gäller djurskyddsfrågor, säger Lars-Göran Pettersson.

LRFs remissvar, forskarnas analys och Lagrådets bedömning av regeringsförslaget finns att ladda ner från detta pressmeddelande på www.lrf.se.

För mer information, kontakta
Erika Brendov, djuromsorgsansvarig LRF, 070-375 61 81

Pressekreterare Johan Taubert, 070-543 25 89, 08-787 50 46