Vänsterpartiet

Lagrådet ger vänsterpartiet rätt om a-kasseförslaget

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 10:42 CET

Rättelse

Lagrådets yttrande från 2 november omfattar ej regeringens förslag till ändringar i a-kassan, vilket vänsterpartiet påstod i ett tidigare pressmeddelande (nedan).

Lagrådet yttrade sig över andra lagförslag i budgetpropositionen och kritiserar där regeringens beredning. Regeringens lagrådsremiss om förändringarna i a-kassan lämnades in till Lagrådet 2 november.

Kontakt:
Tora Breitholtz, pressekreterare, 0707-39 97 07
Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 00 64Det är tveksamt om beredningen av förslaget om försämrad a-kassa motsvarar kraven som ställs i 7 kap. 2 § regeringsformen. Det skriver Lagrådet i sitt yttrande. Enligt regeringsformen ska upplysningar inhämtas från berörda myndigheter, samtidigt som organisationer och enskilda ska få möjlighet att yttra sig.

- Vi konstaterar att Lagrådet för fram samma argument i sin kritik av regeringen som vänsterpartiet gjorde när vi KU-anmälde regeringen. Regeringen får inte slarva med nya lagar, säger Josefin Brink, ledamot av riksdagens arbetsmarknadsutskott (v).

Vänsterpartiet begärde den 30 oktober att KU ska granska regeringen för att se om beredningen av förslaget bryter mot regeringsformen. De fackliga centralorganisationerna fick bara en vecka på sig att yttra sig om förslaget, och kritiken har varit massiv från en enig fackföreningsrörelse. A-kassornas samorganisation menar att det rent administrativt kommer att bli näst intill omöjligt att ställa om så snabbt som regeringen föreslår. I dagarna har även kritik kommit från Sveriges kommuner och landsting, som fruktar kraftigt ökade kostnader för försörjningsstöd när försämringarna träder i kraft.

- Förutom att det är en usel politik som ökar klyftorna i samhället och försätter människor i ekonomisk nöd, blir det alltmer uppenbart att regeringen har klantat sig och stressat fram ett förslag som inte är genomtänkt. I en så här allvarlig fråga som påverkar många människors ekonomi, liksom hela samhällsekonomin, är det anmärkningsvärt att organisationer och myndigheter inte ges tid att granska förslaget, menar Josefin Brink (v).

Kontakt:
Josefin Brink, riksdagsledamot, 0702-40 42 92
Tora Breitholtz, pressekreterare, 0707-39 97 07
Vänsterpartiets presstjänst, 0706-20 00 64