Folkpartiet

Lagrådets yttrande får inte nonchaleras!

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:10 CEST

- Lagrådets kritik av vänstermajoritetens förslag är förödande, både vad gäller beredningen av ärendet och innehållet i förslaget.

Det säger folkpartiets talesman i flyktingfrågor Mauricio Rojas med anledning av Lagrådets yttrande om trepartimotionen i vissa asylärenden.

- Detta är en logisk följd av regeringens senfärdighet i frågan och det kaos som för närvarande råder i asylfrågor. Vi bedömer att nuvarande förslag inte kan räddas med några små justeringar. Därför vill vi att motionen dras tillbaka och att regeringen tar sitt ansvar och, efter en acceptabel beredning, lägger fram en proposition i frågan.

- Under tiden ska en generell inhibition råda vad gäller verkställighet av avvisningsbeslut i asylärenden. Så skyddar vi människor som inte bara är mycket utsatta utan att ge avkall på de krav som måste ställas på den lagstiftning som riksdagen godkänner, fastslår Rojas.

- Vi skulle gärna se till att samtal omgående inleds med alla riksdagspartier om innehållet i en kommande proposition som erbjuder en human och rättssäker lösning på tusentals människors tragiska situation. I vår flyktingmotion har vi skisserat en sådan lösning i följande punkter:

· Barn som befinner sig i ett livshotande tillstånd och dess familj, beviljas permanent uppehållstillstånd efter medicinsk bedömning av en läkarkommission.

· Personer med lagakraftvunna avvisningsbeslut, som utan egen förskyllan inte kunnat avvisas under två år eller mer, beviljas permanent uppehållstillstånd.

· Barnfamiljer som fortfarande vistas i Sverige, oavsett var de befinner sig i asylprocessen den 31 mars 2006, beviljas ny prövning enligt den nya utlänningslagen.

· För att permanent uppehållstillstånd ska beviljas ska personens identitet vara styrkt. Personen ska även genomgå en strikt vandelsprövning. Rätt till ny prövning eller uppehållstillstånd skall, som huvudregel, inte ges personer som skäligen misstänks eller har blivit dömda för brott som kan ge mer än sex månaders fängelse.
__________________________________________________

Mauricio Rojas, flykting- och integrationspolitisk talesman (fp), 0702-42 01 33, mauricio.rojas@riksdagen.se

Niki Westerberg, presschef (fp), 070-9371525 / niki.westerberg@riksdagen.se

Bild på Mauricio Rojas fri för publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0591055036519