Finansdepartementet

Lagrådsremiss om en dämpningsregel för fastighetsskatten

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 15:43 CEST

Regeringen beslutade på torsdagen att överlämna en remiss till Lagrådet med förslag om en regel för att dämpa uttaget av fastighetsskatt vid höjda taxeringsvärden (dämpningsregel). Förslaget innebär att om taxeringsvärdet höjs vid en fastighetstaxering ska höjningen inte omedelbart slå igenom på uttaget av fastighetsskatt. Höjningen ska i stället fördelas lika mellan de år som återstår fram till nästa fastighetstaxering.

Om t.ex. ett taxeringsvärde höjs från 1 000 000 kr till 1 300 000 kr vid en allmän fastighetstaxering kommer fastighetsskatten att beräknas på 1 100 000 kr det första året, 1 200 000 kr det andra året och först det tredje året på det fulla taxeringsvärdet, 1 300 000 kr. Om en fastighetstaxering leder till att taxeringsvärdet sänks, ska fastig-hetsskatten däremot beräknas på det nya, lägre värdet direkt. Bestämmelserna ska gälla vid såväl allmän och förenklad fastighetstaxering som vid särskild fastighetstaxering. De ska gälla för småhus, bostads-hyreshus och bostadshus på lantbruk. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 31 december 2003. De ska till-lämpas första gången för småhus vid 2004 års taxering, för hyreshus vid 2005 års taxering och för bostadshus på lantbruks vid 2006 års taxering.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08- 405 16 25
070- 567 08 95

Hans Levén
Kansliråd
08 405 19 42
070 366 05 49

Hases Per Sjöblom
Departementsråd
08 405 16 99
070 394 10 49