Arbetsmarknadsdepartementet

Lagrådsremiss om en enklare ledighetslagstiftning beslutad

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 11:12 CET

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss om en förenklad ledighetslagstiftning.

Ledighetslagstiftningen förenklas för att underlätta tillämpningen och förståelsen av ledighetslagarna för både arbetsgivare och arbetstagare. Den administrativa bördan för arbetsgivarna minskar därmed.

Regeringens förslag innebär att lagarnas bestämmelser förtydligas och samordnas. Regler om hur och när ledighet ska anmälas, tas ut och avbrytas utformas så långt som möjligt på samma sätt i de olika lagarna. Några långtgående materiella förändringar föreslås inte.

Antalet arbetsrättsliga ledighetslagar minskar från åtta till fem. Ledighet för utbildning och svenskundervisning för invandrare samordnas i en ny lag. Likaså samlas ledighet av trängande familjeskäl och för närståendevård i en ny gemensam lag. Lagen (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m. föreslås upphävas. Föräldraledighetslagen (1995:584), lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet och lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete behålls endast med mindre ändringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.

Lagrådsremissen publiceras på regeringens webbplats i slutet av veckan när den har lämnats över till Lagrådet.


Karolin A Johansson
Pressekreterare
08-405 22 11
076-116 97 59

Eleonor Johansson
Pressassistent
08-405 24 03
076-112 31 39