Finansdepartementet

Lagrådsremiss om fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 17:52 CEST

Regeringen överlämnade på tisdagen en remiss till Lagrådet om fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter. I lagrådsremissen föreslås ändringar i reglerna om fastighetstaxering och inkomstskatt. Förslagen ansluter till den proposition som regeringen beslutade den 8 maj 2003 (prop. 2002/03:116) om tredimensionell fastighetsindelning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft vid årsskiftet 2003/04 och tillämpas första gången vid 2005 års fastighetstaxering respektive vid 2005 års inkomsttaxering.

Eva Rosengren, Pressekreterare 08-405 16 25
Hases Per Sjöblom, Departementsråd 08-405 16 99
Kaj Håkansson, Departementssekretare 08-405 16 85