Finansdepartementet

Lagrådsremiss om generationsskifte i skogen

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 14:25 CEST

Regeringen har i dag överlämnat lagrådsremissen Övertagande av skogskonton och skogsskadekonton vid generationsskiften till Lagrådet. Enligt regeringens förslag ska det bli möjligt att under vissa förutsättningar överföra skogskonton och skogsskadekonton tillsammans med en lantbruksenhet när enheten övergår till en ny ägare vid ett generationsskifte.

- Det förslag vi nu lägger är viktigt för att förbättra möjligheterna till överlåtelser av skogsfastigheter i samband med generationsskiften, säger finansminister Anders Borg.

- Ibland har mycket skog tvingats avverkas snabbare än beräknat. Det har inneburit att många skogsägare fått ett stort kapital i sitt företag ofta innestående på skogs- eller skogsskadekonto. Det har då blivit för dyrt eller rent av omöjligt för barnen att köpa ut föräldrar/syskon. Detta vill vi nu ändra på. Det är därför vi gör det möjligt att föra över skogskonto och skogsskadekonto till nästa generation, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Med hjälp av periodisering via skogskontot blir det enklare att göra större rationella åtgärder också på mindre och medelstora fastigheter. Skogskontot underlättar också för större avverkningsuttag under år när efterfrågan är hög, vilket är viktigt för en väl fungerande virkesmarknad. I samband med större olyckshändelser, t.ex. stormskador, har skogskontot/skogsskadekontot den viktiga funktionen att balansera medel för att hantera ett antal kommande år med stora utgifter för skogsvård och låga virkesintäkter.

Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas på överföringar av skogskonton och skogsskadekonton som görs efter den 31 december 2008.


Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59

Karl-Henrik Bucht
Kansliråd
Skatte- och tullavdelningen
08-405 20 58
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressmeddelande: Lagrådsremiss om generationsskifte i skogen (http://www.regeringen.se/sb/d/10044/a/110832)