Socialdepartementet

Lagrådsremiss om ränta vid återkrav av felaktigt utbetalda socialförsäkringsförmåner

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:24 CET

Regeringen överlämnade i dag lagrådsremissen Vissa regler om ränta i samband med återkrav till Lagrådet.

I lagrådsremissen lämnas förslag som gör det möjligt för Försäkringskassan att debitera ränta vid återkrav av felaktigt utbetalda socialförsäkringsförmåner. Det handlar till exempel om förmåner som bostadsbidrag, bostadstillägg och underhållsstöd. Förslagen innebär att personer som är skyldiga att återbetala en socialförsäkringsförmån och som har kommit överens med Försäkringskassan om en avbetalningsplan ska debiteras ränta.

Lagrådsremissen innehåller också förslag om att personer som är återbetalningsskyldiga för en socialförsäkringsförmån och som inte återbetalat beloppet i rätt tid ska till en högre räntenivå betala dröjsmålsränta, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta utgår också om ett förfallet belopp enligt en avbetalningsplan inte betalats i rätt tid.

Regeringen avser att lämna en proposition till riksdagen i januari 2007.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2007.


Kontakt:
Mychèle Östman
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 10 00
070-771 16 34
mychele.ostman@social.ministry.se

Dag Feurst
Rättssakkunnig
08-405 13 18