Socialdepartementet

Lagrådsremiss om rökfria serveringsmiljöer överlämnas idag

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 19:00 CET

Kicki Mäler
Pressekreterare
08-405 14 35
070-545 17 88

Ulrika Lindblom
Departementssekreterare
08-405 33 06

Regeringen överlämnade i dag en lagrådsremiss med förslag till ändringar i tobakslagen.

Förslaget innebär att det införs rökfria arbetsmiljöer på restauranger och på andra serveringsställen. Det ska dock vara möjligt att inrätta rökrum som utgör en begränsad yta av lokalen. Rökrummen skall vara belägna så att besökare eller personal inte mot sin vilja måste vistas i dem, annat än om det finns särskilda skäl.


- Detta är en viktig reform för att förbättra de anställdas arbetsmiljö, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson. Riskerna för lungcancer och andra tobaksrelaterade sjukdomar kommer att minska för krog- och cafépersonalen.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juni 2005.


Hela dokumentet finns att läsa på www.social.regeringen.se.