Hörselskadades Riksförbund

”Lagstifta för bättre ljudmiljö i Göteborgs skolor”

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 09:56 CET

Dålig ljudmiljö i skolor och förskolor utsätter både barn och vuxna för allvarliga hälsorisker. Det visar under sökningar som presenteras vid en konferens i Göteborg i dag, tisdag. 
– Kommunerna blundar för problemen. Det är dags att lagstifta för bättre ljudmiljö i skolan, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF).

I landets skolor och förskolor är det inte ovanligt med genom snittliga ljudnivåer på 70 decibel, vilket är jämförbart med många verkstadsindustrier. Och det skapar stora problem, visar HRFs rapport ”Kakofonien”. Hela 57 procent av lärarna har svårt att höra vad eleverna säger i klassrummet. Två av tre lärare och förskol lärare tycker att ljudmiljön på jobbet är ett problem varje dag/varje vecka.

– Nu måste lagstiftningen skärpas, säger Jan-Peter Strömgren, som tycker att kommuner och andra ansvariga tar alldeles för lätt på buller under 80 decibel. 
– Forskning visar att dålig ljudmiljö för sämrar minne och inlärnings förmåga, stör koncen tra tion och samtal, och bidrar till stress och andra hälso problem. Särskilt hårt drabbas barn med hörselskador eller inlärnings- och koncen tra tions problem.

Bullerproblemen beror främst på dålig akustik. Röster, steg och andra vanliga verksam­hets ljud förvandlas till ett påfres tande oväsen för att lokalerna är utformade på fel sätt. Men det finns enkla, ljud smarta lösningar, konstaterar ljudmiljö experter som i dag medverkar på ”Befria samtalet”, en konferens för arkitekter, företagshälsovård, skyddsombud, arbets miljö inspektörer med flera.

Konferensen ”BEFRIA SAMTALET”
Tid: tisdag 23 november kl. 9–16
Plats: Centralhuset Konferens (lokal "Orientkusten"), Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg
Utställningar hela dagen. Öppet möte för allmänheten kl. 18.30-19.30
För mer information: 
Ingvild Falkenhaug, informationschef, tel 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se