NETCOMMUNITY

Lagun producerar energi med tidvatten

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 14:06 CEST

Den projekterade lagunen i Swansea Bay kommer utnyttja tidvatten för att producera förnybar energi.

Visionen om världens första tidvattenlagun börjar nu ta form. Det är det brittiska företaget Tidal Lagoon Power (TLP) som står bakom projektet och Swansea Bay i södra Wales som är platsen för uppförandet. 

– Projektet i Swansea kommer förhoppningsvis vara det första i raden av ett nätverk laguner runt Storbritanniens kust. Projektet innebär en förändring i energiproduktionen där låga kostnader, energikällor med låga koldioxidutsläpp som är hållbara på lång sikt är en gemensam nämnare, säger Ton Fijen, teknisk direktör, TLP.

Minskade CO2 -utsläpp

Lagunen kommer kunna försörja mer än 155 000 hem med sin förnybara energi vilket innebär en besparing av 200 000 ton CO2 per år där lagunen förväntas ha en livslängd på omkring 100 år. Satsningen innebär att bygga en sex mil lång u-formad pir med undervattensturbiner som tar tillvara inkommande och utgående tidvatten. Tekniken bakom tidvattenlaguner bygger på flöden av vatten från en nivå till en annan för att därigenom driva en generator. Anläggningen i Swansea Bay skulle bli den första som drivs av både inkommande och utgående tidvatten.

– Vanligtvis optimeras turbinerna på det utgående tidvattnet, tvärtom det vill säga att även utnyttja det ingående tidvattnet har inte tidigare gjorts. I detta projekt åstadkoms tekniken genom att ändra vinkeln på turbin-propellrarna, vinkeln på bladen justeras så att de körs effektivt på båda sätten, säger Ton Fijen.

Vågkraft och tidvatten

Förnybar energi är ett område med stor betydelse och tillväxt. En studie från 2011 av forskare vid University of California-Davis och Stanford University tyder på att världen skulle kunna drivas helt av ren energi inom 20-40 år. Av de förnybara alternativ som finns är tidvatten speciellt spännande. För Storbritanniens del skulle vågkraft och tidvattenenergi kunna producera cirka 20 procent av landets nuvarande elbehov, minskningen av teknikkostnader kommer dessutom göra det mer lönsamt ur ett kommersiellt perspektiv.

lagun3

Läs mer på MILJÖ/ENERGI


På NetCommunity är vi specialiserade på affärsutveckling för teknikföretag. Våra tjänster syftar till att generera nya kunder, nya medarbetare och nya idéer inom produktutveckling via våra portaler CADtorget, PLMforum och BIMforum, med över 55.000 registrerade medlemmar. Vill du få nyheter inom våra områden så registrera dig för något av våra nyhetsbrev eller "Gilla" oss på www.facebook.com/NETCOMMUNITY