Utrikesdepartementet

Laila Freivalds på OSSE-möte stöder val i Georgien

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 16:53 CET

Utrikesminister Laila Freivalds meddelade idag den tillförordnade presidenten i Georgien Nino Burjanadze att Sverige ger stöd till organiserandet av valet i Georgien.

Stödet uppgår till 2,5 miljoner kronor och administreras via Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.

Laila Freivalds hade under dagen ett enskilt samtal med tf president Burjanadze i samband med OSSE:s ministermöte som pågår i Maastricht i Nederländerna den 1-2 december.

– Fria och rättvisa val är en förutsättning för en fortsatt demokratisk utveckling i Georgien. Det är viktigt att omvärlden ger sitt stöd. OSSE har här en viktig roll. Sverige kommer också bilateralt och genom EU att engagera sig för Georgien, säger utrikesminister Laila Freivalds.

I sitt anförande under ministermötet välkomnade Laila Freivalds också den handlingsplan for bekämpning av människohandel som ministermötet antar. Sverige har varit en av de drivande krafterna bakom denna. Handlingsplanen innehåller rekommendationer om förebyggande åtgärder samt skydd och stöd till de drabbade. Vid ministermötet fattades också beslut om en särskild representant med ansvar för genomförandet av planen.

I anslutning till ministermötet hade Freivalds även ett bilateralt samtal med den ryske utrikesministern Ivanov.

Anders Hagquist
Pressekreterare
08-405 56 81
070-314 57 00

Per Carlson
Kansliråd
070-932 87 38

Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91