Utrikesdepartementet

Laila Freivalds välkomnar Internationella domstolens yttrande om israeliska separationsbarriären

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2004 08:27 CEST

Den Internationella domstolen (ICJ) avgav idag den 9 juli ett rådgivande yttrande om den fråga generalförsamlingen i december 2003 ställde till domstolen om de legala konsekvenserna av byggandet av en barriär på ockuperat territorium.

- Jag välkomnar domstolens yttrande om den israeliska separationsbarriären. Det är i linje med vad den svenska regeringen tidigare i år har framfört i sin inlaga till domstolen men också direkt till Israel, säger utrikesminister Laila Freivalds.

- Internationella domstolen fastslår att uppförandet av separationsbarriären på ockuperad palestinsk mark strider mot folkrätten, särskilt den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna. Detta är ett principiellt viktigt konstaterande, som vi från svensk sida stödjer.

- Jag uppmanar Israel att respektera och noga beakta domstolens rekommendationer

Domstolens rådgivande yttranden är inte juridiskt bindande.

Kontakt
Anders Hagquist
Pressekreterare
08-405 56 81
070-314 57 00
anders.hagquist@foreign.ministry.se

Jan Janonius
Redaktör
08-405 57 83
070-847 89 58
jan.janonius@foreign.ministry.se