Lancelot Asset Management AB

Lancelot startar ny fond-i-fond, Lancelot Global Select

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2012 12:27 CET

Aktie-ränte- eller hedgefonder? Sverige, Europa, USA eller tillväxtmarknader? Verkstad, läkemedel eller konsumentvaror? "Hur skall du kunna välja? " Vi startade fond-i-fonden Lancelot Global Select för att hjälpa dig att välja rätt", säger Lisa Seligson, sälj-och marknadschef Lancelot Asset Management AB.

”-Vi analyserar morgondagens marknad för att avgöra hur stor andel aktier, räntor och alternativa placeringar fonden skall ha. Vi har till skillnad från andra fond-i fonder stor frihet att endast välja de tillgångar vi vill ha. Tycker vi tex att fonden inte skall ha aktier vid ett visst tillfälle investerar vi helt enkelt inte i aktier. Efter att vi har valt tillgångsslag väljer vi de fonder i världen som vi anser är bäst inom varje  tillgångsslag. Vi har tillgång till några av världen bästa fondförvaltare. Genom att lära känna förvaltarna förstår vi hur de tänker och agerar i olika marknadslägen och vilka fonder vi skall investera i vid olika tidpunkter”, säger Magnus Jahnke ansvarig fondförvaltare.

Lancelot Global Select utmärker sig genom;

  • djup och lång kunskap om vilka tillgångsslag och fonder som passar bäst i olika marknader
  • väljer fonder med låg inbördes korrelation för att få en diversifierad portfölj med lägre risk än aktiemarknaden och hög riskjusterad avkastning
  • ett nära samarbete med många av världens bästa fondförvaltare

Fondens investeringsteam består av Magnus Jahnke, Sverker Thufvesson, Per Ljungberg och Lisa Seligson. Investeringsteamet ansvarar för den övergripande omvärldsanalysen och väljer sedan den övergripande risknivån. Anvarig förvaltare, Magnus Jahnke, ansvarar för den löpande förvaltningen av fonden och portföljkonstruktionen.

Fonden startade den 15 november 2012.


Lancelot Asset Management erbjuder oberoende kapitalförvaltningen genom att erbjuda dig som kund skräddarsydd diskretionär förvaltning, fondförvaltning eller finansiell rådgivning. Vi tror på aktiv förvaltning och att allokera mellan tillgångsslag eftersom vi anser att det är viktigast att undvika börsnedgångar för att skapa en bra avkastning  över tiden. Vi tror också på koncentrerade portföljer med ett fåtal innehav.