Elekta AB

LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH FÖRBÄTTRAR VÅRDEN FÖR CANCERPATIENTER I VÄSTRA ÖSTERRIKE MED HJÄLP AV TEKNOLOGI OCH MJUKVARA FRÅN ELEKTA

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 09:00 CET

Elekta, världsledande tillverkare av avancerad utrustning för strålbehandling av cancer och sjukdomar i hjärnan, tillkännager idag en order från Landeskrankenhaus Feldkirch i Österrike. Beställningen innefattar två Elekta Synergy®, avancerade system för intensitetsmodulerad och bildstyrd strålterapi (IMRT & IGRT). Dessutom kommer sjukhuset att installera MOSAIQ™, ett heltäckande mjukvarusystem för informationshantering inom onkologi från IMPAC Medical Systems, ett dotterbolag till Elekta. Kontraktets totala värde uppgår till över 8 miljoner Euro och innefattar service och underhåll under produktens hela förväntade livslängd.
Strålterapiavdelningen vid Landeskrankenhaus Feldkirch erbjuder avancerad strålterapi och behandlar årligen cirka 1 000 patienter. Genom installationen av två nya Elekta Synergy, utrustade med integrerad tredimensionell volymröntgen för IGRT och avancerad IMRT, kommer kliniken att kunna erbjuda dessa nya och innovativa metoder för att bestråla tumörer med mycket hög precision och noggrannhet. Den initiala ordern bokades av Elekta i januari och installationen kommer att påbörjas i slutet av 2007.

Sjukhuset i Feldkirch kommer även att installera MOSAIQ, ett heltäckande informationshanteringssystem för cancerkliniker, vid över 30 arbetsstationer. Onkologer och strålterapeuter vid sjukhuset kommer därigenom att kunna effektivisera processerna och smidigt dela information via de elektroniska patientjournalerna. MOSAIQ optimerar klinikens arbetsflöde och stödjer insamling och hantering av data från olika avdelningar, vilket är nödvändigt för att genomföra avancerad strålterapi. Installationen av denna typ av mjukvarusystem för cancerkliniker blir den första i Österrike.

”Elekta kan inte bara förse oss med marknadens mest avancerade utrustning för bildstyrd strålterapi, utan också ett informationssystem i toppklass. Båda behövs för att uppnå högsta möjliga kvalitet och effektivitet i patientvården”, säger Prof. Alexander DeVries, nytillträdd chef för strålterapienheten vid Landeskrankenhaus Feldkirch. Elmar Hillbrand, PhD, chefsfysiker vid sjukhuset tillägger: ”Genom att teckna ett långsiktigt servicekontrakt med Elekta kan vi driva en effektiv klinik med hög driftssäkerhet, till gagn för alla cancerpatienter i västra Österrike”.

Landeskrankenhaus Feldkirch med 660 platser är centralsjukhuset i den österrikiska delstaten Vorarlberg. Sjukhuset har ett upptagningsområde som omfattar cirka 400 000 invånare i Österrikes västligaste delstat, som gränsar till Liechtenstein, Schweiz och Tyskland.

”Vi är glada och stolta över att Landeskrankenhaus Feldkirch valde Elekta för att uppgradera sin kapacitet för cancervård. Vi ser ett ökat intresse för våra IMPAC-system från kunder i denna del av Europa. Tillsammans med vår avancerade teknologi för strålterapeutisk cancerbehandling kan vi erbjuda en totallösning som möter behoven hos en modern cancerklinik som strävar efter att ge bästa tänkbara vård”, säger Dr. Emil Hensler, Business Unit Manager och chef för Elektas verksamhet i Österrike.******För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 4 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 2 000 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.