Dialogos Förlag

Landet Lagom och framtiden

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 11:40 CET

Fjärde titeln i serien Dialogos Express!

Den politiska situationen i Sverige har förändrats ganska drastiskt de senaste åren. Svenskarna är allt mindre optimistiska inför framtiden.

Integrationspolitiken har inte kunnat matcha den generösa flyktingpolitiken. Bristerna i bostadsbyggande och infrastruktur hotar den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Digitalisering och globalisering ställer nya krav. Allt färre ska försörja allt fler.

Den snabba samhällsutveckling, bristande förmågor och ängslighet har lett till att landet i alltför många frågor ”backat in i framtiden” Men loppet är inte kört för Sverige, säger Kurt Lundgren. 

Sverige borde ha mycket stora chanser att vara ett av världens bästa länder också på sikt tack vare vårt institutionella arv i form av fungerande marknadsekonomi med väldefinierad äganderätt, politisk demokrati, institutioner som är inkluderande och garanterar människors lika rätt samt ett fungerande rättssystem.

Men det gäller också att detta arv förvaltas och utvecklas. Vad som tagit lång tid att bygga upp kan också snabbt brytas ned.

Kurt Lundgren behandlar frågan om ”Landet Lagom” kan vara bäst utifrån ett strukturerat institutionellt perspektiv och han försöker precisera vad som fordras och vad vi ska försöka undvika för att vi också i framtiden ska bo i ett av världens bästa länder. Han efterlyser visioner och handlingsplaner utifrån ett hypotesbaserat ledarskap.

Kurt Lundgren har en bakgrund som civilingenjör, nationalekonom, tillväxtanalytiker och professor i IT-infrastrukturekonomi.

Frågor/intervjuer: kontakta Kurt Lundgren, tfn 070-325 59 39, kurtlu@kth.se

Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor: kontakta Jolanta Wadensjö, Dialogos Förlag, tfn 08-15 46 97 eller 0730-49 77 25, e-post jolanta.wadensjo@dialogosforlag.se

Landet Lagom och framtiden
Kurt Lundgren
Dialogos Förlag
ISBN 978-91-7504-298-5
181 sidor

Boken finns på www.dialogosforlag.se


 

Dialogos förlag - det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom områden som historia, religionshistoria, juridik, biologi, språk, mat & dryck, etnologi, samhällsfrågor med mera.