Dialogos Förlag

Landet Lagom och framtiden - frukostseminarium

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 13:14 CET

Bilden: Kurt Lundgren

Med utgångspunkt i en nyutkommen bok "Landet Lagom och framtiden" arrangeras ett

frukostseminarium den 16 mars kl.8.30-10.00 med författaren Kurt Lundgren, Suzanne Håkansson från Astra Zeneca och Casten von Otter, sociolog. Plats: Vinnova. 

Den politiska situationen i Sverige har förändrats ganska drastiskt de senaste åren. Svenskarna är allt mindre optimistiska inför framtiden. Integrationspolitiken har inte kunnat matcha den generösa flyktingpolitiken. Bristerna i bostadsbyggande och infrastruktur hotar den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Digitalisering och globalisering ställer nya krav. Allt färre ska försörja allt fler. Den snabba samhällsutveckling, bristande förmågor och ängslighet har lett till att landet i alltför många frågor ”backat in i framtiden”

Men loppet är inte kört för Sverige, säger Kurt Lundgren. Sverige borde ha mycket stora chanser att vara ett av världens bästa länder också på sikt tack vare vårt institutionella arv i form av fungerande marknadsekonomi med väldefinierad äganderätt, politisk demokrati, institutioner som är inkluderande och garanterar människors lika rätt samt ett fungerande rättssystem. Men det gäller också att detta arv förvaltas och utvecklas. Vad som tagit lång tid att bygga upp kan också snabbt brytas ned.

Kurt Lundgren behandlar frågan om ”Landet Lagom” kan vara bäst utifrån ett strukturerat institutionellt perspektiv och han försöker precisera vad som fordras och vad vi ska försöka undvika för att vi också i framtiden ska bo i ett av världens bästa länder. Han efterlyser visioner och handlingsplaner utifrån ett hypotesbaserat ledarskap. Visioner måste kopplas samman med strategier och handlingsplaner.

Kurt Lundgren har en bakgrund som civilingenjör, nationalekonom, tillväxtanalytiker och professor i IT-infrastrukturekonomi.

Anmäl dig här: http://softadminpublish.vinnova.se/publish/softadmin.aspx?id=1&EmailTemplateID=1289 

Frågor: kontakta jolanta.wadensjo@dialogosforlag.se

Dialogos förlag - det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom områden som historia, religionshistoria, juridik, biologi, språk, mat & dryck, etnologi, samhällsfrågor med mera.