E.ON Sverige AB

Landets första större vertikala vindkraftverk byggs i Falkenberg

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 17:30 CET

I dag påbörjade E.ON, Vertical Wind och Falkenberg Energi, installationen av Sveriges första större vertikalaxlade vindkraftverk. Kraftverket är en prototyp med syfte att demonstrera ett helt nytt koncept för vindkraft.

Principen bakom ett vertikalaxlat vindkraftverk är samma som får ett flygplan att lyfta. Kraftverkets vingar har en profil som får dem att vilja lyfta, men då vingarna sitter fast i en turbin på vindkraftverket är det just den kraften som driver turbinen som - via en generator - tillverkar elektricitet.

- Fördelen med ett vertikalaxlat vindkraftverk är att det är billigare att driva och att det har potential att låta mindre. Detta tack vare att vi har tekniken på marknivå, förklarar Vertical Winds VD Björn Hellström.

Den nya konstruktionen innehåller en rad innovationer.

- En unik fördel är att vindkraftverket styrs elektriskt till skillnad från landets övriga som är mekaniskt reglerade, säger Björn Hellström och tillägger att tornet dessutom är byggt av träkomposit i stället för stål och betong. Något som ger en rad ekonomiska, miljömässiga och tekniska fördelar.

Träkomposit är i det här fallet en produkt bestående av glasfiber och limträbalkar. Sammansatta för att nå optimala egenskaper.

Totalt ska fyra vertikalaxlade vindkraftverk byggas i den gemensamma parken i Falkenberg. Alla fyra tillverkas i Vertical Winds nyetablerade lokaler i Falkenberg. Varje verk är på 200 kW, cirka en tiondel av storleken för dagens konventionella vindkraftverk.

- Tack vare vår investering i ny vindkraftsteknik bidrar vi aktivt till förnybar teknikutveckling, säger Martin Lindholm, teknikchef på E.ON Vind och tillägger att projektet under de kommande månaderna kommer att utvärderas noga.

Projektet är ett samarbete mellan Vertical Wind, Falkenberg Energi, E.ON samt Energimyndigheten.

- Det handlar om en helt ny svensk teknik, som dessutom tillverkas i Falkenberg, säger Falkenberg Energis miljöchef Jens Melin och tillägger att utvärderingen av projektet därför ska bli extra spännande.

– Det är roligt att forskningsresultat och svensk ingenjörskonst används av energibolag. Jag hoppas att myndighetens stöd ska hjälpa företagen vidare i utvecklingen mot den stora vindkraftmarknaden, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger i en kommentar.

För mer information kontakta
Björn Hellström, VD Vertical Wind, 018 - 180 617
Jens Melin, miljöchef Falkenberg Energi, 070 - 640 57 42
Martin Lindholm, teknikchef E.ON Vind, 0705 - 25 25 91
Mattias Hennius, Informationsansvarig E.ON Vind, 0705 - 19 18 92


För beställning av foto från dagens installation, kontakta Torbjörn Larsson, 0706 – 37 32 77 eller via e-post, torbjorn.larsson@eon.se.