Länsstyrelsen i Jönköpings län

Landets länsjurister träffas i Jönköping

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 15:26 CET

Den 22-23 november är det stor länsjuristträff på Stora Hotellet i Jönköping. Då samlas ett 85-tal länsjurister från hela landet för en tvådagars konferens. Det är första gången som Länsstyrelsen i Jönköpings län står som värd för ett sådant evenemang.

Länsjurister arbetar till vardags framför allt med frågor som rör plan- och bygglagen (PBL) samt miljöbalken. Bland annat kommer aktuell praxis inom PBL att dryftas på konferensen liksom aktuell praxis om buller.

På programmet står bland andra Landshövding Lars Engqvist, som ger några reflektioner om erfarenheterna från Grundlagsutredningen och behovet av en författningsreform. Kommunalråd Acko Ankarberg Johansson berättar om Ansvarskommitténs arbete och stadsbyggnadsdirektör Helena Agerman informerar om stadsbyggnadsvisionen för Jönköping.

Läs hela programmet för länsjuristkonferensen [PDF 60 kB]
http://www.f.lst.se/download/18.53324610edf3d44058000596/Program+lansjurist.pdf

Kontaktperson

Göran Hjalmarsson
Telefon: 036-39 51 08
E-post: goran.hjalmarsson@f.lst.se
Vidare läsning

Program för länsjuristkonferens [PDF 60 kB]