Fjärde Världen

"Landgrabbing" - dammar i Etiopien dödar viktiga vattenvägar

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2012 13:35 CEST

Etiopien är det näst folkrikaste landet i Afrika med över 82 miljoner invånare. Ytan är över en miljon kvadratkilometer. I flera etiopiska provinser pågår i samarbete med multinationella företag väldiga exploateringsprojekt, inte minst dammbyggen.

Mark upplåts till utländska privata företag för att odla sockerrör, bomull och grödor för bioenergi. De ursprungsfolk som själva nyttjat marken och sedan lång tid finns i dessa områden trängs brutalt undan. Som i så många andra fall vill myndigheterna och företagen ha markområdena och dess resurser - men inte folken som bott där sedan urminnes tider

Nya fotobevis har nu kommit som visar hur Etiopiens kontroversiella plantagesystem dödar nedre Omofloden, en livlina för 100.000 människor som tillhör olika ursprungsfolk. Arbetet med att åter dämma Omofloden för bevattning torkar upp en viktig vattentäkt för ursprungsfolk i området.

I Omofloden nedströms från den beryktade Gibe III-dammen läggs nu en nyligen grävd bevattningskanal, en av flera som kommer att ingå i ett massivt projekt av ambitiösa planteringssystem för statliga och privata investerare.

Dessa konstgjorda kanaler är nyckeln till Etiopiens plantageplan, som redan har ett enormt negativ inverkan på det UNESCO-världsarv som nedre Omofloddalen utgör.

Regeringen har i stort sett inte avslöjat någonting om plantageprogrammet, men en officiell karta som kan ses på Survival Internationals hemsida visar den enorma omfattningen av projektet.

En lokal person i området, som talade med en Survival-forskare som nyligen besökte området, sade: "Jag har aldrig sett floden såhär låg. Under den torra säsongen, som det är nu, kunde du korsa den oftast till fots, och vattnet nådde knäna. Nu kan jag passera utan att mina fötter att blir blöta. "

Stoppar årliga översvämningar
Gibe III-dammen, 200 km uppströms, avbryter flodens naturliga flöde och berövar tusentals tillhöriga ursprungsfolken deras mest värdefulla jordbruksmark genom att stoppa den årliga översvämningen.

Översvämningarna i Omofloden matar den rika biologiska mångfalden i regionen och säkerställer att  ursprungsfolk som Bodi, Mursi och Dassanach kan mata sin boskap och producera bönor och spannmål i det bördiga slamområde som blir kvar.

Det var en översvämning förra året, men de flesta Bodi och Mursi kunde inte använda den för odling på grund av bevattningsprojektet. Det blir ingen översvämning i år, allteftersom dammreservoaren börjar fyllas, inte kommande år heller. Folkgrupperna har meddelats att de kommer att ges livsmedelsstöd i ersättning.

"Oansvarigt och hänsynslöst"
Ursprungsbefolkningar utsätts också för våldsamma brott mot deras mänskliga rättigheter. Det genomförs tvångsförflyttningar av dem som står i vägen för regeringens planer, och man för bort deras boskap.

Survival International: s direktör Stephen Corry sade 6 maj i år:

"Etiopiens regering förstör nedre Omo-dalen och försörjningsmöjligheterna för tiotusentals bland ursprungsfolken - allt i namn av" utveckling". Men den mänskliga kostnaden kan inte ignoreras. Att lägga om den vattenlivlina som en flod utgör är oansvarigt och hänsynslöst. "

Kenya har nyligen slutfört en affär som kommer att innebära import av el från Etiopiens Gibe III-damm.


KÄLLOR, MED BILDER:

Indigenous Portal:

http://www.indigenousportal.com/Environment/Revealed-how-Ethiopia’s-plantations-are-killing-vital-waterway.html

Survival International:

http://www.survivalinternational.org/news/8228

 

 Fjärde Världen handlar om:
-  Ursprungsfolk: samer, indianer, aboriginer, tuareger m fl
-  Romer, assyrier, europeiska minoritetsfolk m fl
-  Kulturmöten, -krockar, religioner, tänkesätt.
-  Arbetet mot rasism och krig.

Fjärde Världen
Klara Södra Kyrkog 20
Box 163 20
103 26 Stockholm
Tel: 08-84 49 15
E-post: post@f4world.org
Hemsida: www.f4world.org
Pren/medl; 220:-  pg 479 54 91-2